Aktualności
Konkursy
27 Marca
Opublikowano: 2020-03-27

Wsparcie dla niekomercyjnych badań klinicznych

Agencja Badań Medycznych ogłosiła wyniki pierwszego konkursu na wsparcie niekomercyjnych badań klinicznych. Konkurs został ogłoszony pod koniec września ubiegłego roku. Było to pierwsze tak duże wsparcie dla niekomercyjnych badań klinicznych w skali Europy Środkowo-Wschodniej, ponieważ ABM przeznaczyła na te cel 100 mln zł dofinansowania. Do agencji wpłynęło 78 wniosków o łącznej wartości blisko 1,5 mld zł. Średnia wartość projektu wyniosła około 17 mln zł. Największą liczbę wniosków złożono w obszarze onkologii oraz kardiologii.

Do oceny merytorycznej zostało skierowanych 77 wniosków z obszarów: pediatrii, neonatologii, neurologii, hematologii, radioterapii, onkologii oraz kardiologii. Całkowita wartość budżetów tych projektów wynosiła 1.293.791.816,28 zł.

Tak duże zainteresowanie konkursem i blisko piętnastokrotne przekroczenie alokowanego budżetu pokazują silny mandat i potrzebę powstania Agencji Badań Medycznych – uważa dr n. med. Radosław Sierpiński, prezes agencji. Mając na uwadze ogromne zapotrzebowanie na podejmowanie niekomercyjnych badań klinicznych oraz wysoki poziom naukowy złożonych wniosków prezes ABM podjął decyzję o podniesieniu pierwotnej alokacji konkursu ze 100 mln zł do 462.997.769,97 zł. pozwoli to na sfinansowanie 28 projektów, w tym 10 z dziedziny kardiologii, 8 z onkologii, 5 z pediatrii, 3 z neurologii i 2 z hematologii.
25 marca ABM ogłosiła listę laureatów konkursu.

JK

(Źródło: ABM)

Lista_rankingowa_ABM_2019_1

Dyskusja (0 komentarzy)