Aktualności
Konkursy
14 Lutego
Opublikowano: 2022-02-14

Wstępny harmonogram konkursów ERC na rok 2023

Europejska Rada ds. Badań Naukowych przedstawiła wstępny harmonogram konkursów na rok 2023. Ostateczne terminy wymagają zatwierdzenia przez Komisję Europejską.

European Research Council oferuje prestiżowe granty, które mają pomóc naukowcom w dokonywaniu przełomowych odkryć naukowych i technicznych stanowiących podstawę nowych gałęzi przemysłu, rynków i innowacji społecznych na miarę przyszłych wyzwań. Do tej pory sfinansowano w ten sposób prace badawcze ponad 10 tys. najlepszych naukowców na różnych etapach kariery oraz wchodzących w skład ich zespołów badawczych blisko 100 tys. naukowców ze stopniem doktora, doktorantów i innych pracowników.

Po dwóch ostatnich rundach konkursów przebiegających –  uwagi na pandemię – według nietypowego harmonogramu, ERC wraca do normalnego kalendarza zaproszeń. Ogłoszony właśnie wstępny plan na 2023 rok jest drugim w ramach nowego unijnego programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” obejmującego lata 2021–2027. Rada zastrzega, że choć program nie został jeszcze zatwierdzony, a więc daty w nim podane są jedynie orientacyjne, publikuje harmonogram, by pomóc kandydatom w planowaniu ich pracy.

W ramach nowej serii konkursów pierwsze zaproszenie do składania wniosków będzie dotyczyło grantów dla początkujących naukowców (Starting Grants). Najlepsi badacze otrzymają za ich pośrednictwem wsparcie w stworzeniu własnego, niezależnego zespołu lub programu badawczego. Planowane otwarcie: 12 lipca 2022, a wnioski będzie można składać do 25 października 2022.

Nazajutrz po StG (13 lipca 2022) wystartuje konkurs na granty w zakresie synergii (Synergy Grant). Służą one rozwiązywaniu ambitnych problemów badawczych przez 2–4 liderów (Principal Investigators), niezależnie od posiadanego stopnia naukowego, oraz ich zespołów. Dotyczą wszystkich dziedzin wiedzy. We wniosku należy wykazać, że osiągnięcie przełomowych wyników proponowanych badań nie jest możliwe w pojedynkę, a tylko we współdziałaniu liderów. Aplikacje będą przyjmowane do 8 listopada 2022.

Po wakacjach zostanie uruchomiony konkurs o granty dla naukowców u progu samodzielności badawczej (Consolidator Grants), którzy konsolidują własny niezależny zespół lub program badawczy. Otwarcie wyznaczono na 28 września 2022, zamknięcie – 2 lutego 2023. Wreszcie 8 grudnia ERC ogłosi zaproszenie do składania wniosków o granty dla doświadczonych naukowców (Advanced Grants). Zakończenie naboru przewidziano na 23 maja 2023.

Jeszcze w tym roku uruchomiony zostanie także konkurs Proof of Concept Grant. Środki przyznawane są naukowcom, którzy realizują już badania finansowane ze źródeł ERC i w ich trakcie uzyskali nieoczekiwane lub nowe możliwości dla zastosowań komercyjnych lub społecznych. W ramach grantu można sfinansować prace, których nie przewidziano w pierwotnym projekcie. Start: 20 października 2022, a terminy zamknięcia wyznaczono na: 24 stycznia, 20 kwietnia, 14 września 2023.

Przypomnijmy, że aktualnie otwarte są jeszcze dwa tegoroczne konkursy. Do 17 marca 2022 przyjmowane są aplikacje do ERC Consolidator Grant, a do 28 kwietnia 2022 – ERC Advanced Grant. W pierwszym tegorocznym rozdaniu – ERC Starting Grants – laureatami zostało ośmioro naukowców pracujących w polskich ośrodkach naukowych i siedmioro kolejnych realizujących swoje badania w zagranicznych instytucjach. Po uwzględnieniu projektów z listy rezerwowej laureatem został także dr hab. Piotr Garbacz z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.

MK

FKl QUIXMAQA6va

Dyskusja (0 komentarzy)