Aktualności
Konkursy
25 Maja
Opublikowano: 2023-05-25

Wstępny harmonogram konkursów ERC na rok 2024

Europejska Rada ds. Badań Naukowych przedstawiła wstępny harmonogram konkursów na przyszły rok. Do rozdysponowania będą granty o łącznej wysokości 2,2 mld euro. Zapowiedziano też zmiany w sposobie oceny wniosków projektowych.

European Research Council oferuje prestiżowe granty, które mają pomóc naukowcom w dokonywaniu przełomowych odkryć naukowych i technicznych stanowiących podstawę nowych gałęzi przemysłu, rynków i innowacji społecznych na miarę przyszłych wyzwań. Do tej pory sfinansowano w ten sposób prace badawcze ponad 10 tys. najlepszych naukowców na różnych etapach kariery oraz wchodzących w skład ich zespołów badawczych blisko 100 tys. naukowców ze stopniem doktora, doktorantów i innych pracowników.

Wstępny plan na 2024 rok jest trzecim w ramach unijnego programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” obejmującego lata 2021–2027.

W ramach nowej serii konkursów pierwsze zaproszenie do składania wniosków będzie dotyczyło grantów dla początkujących naukowców (Starting Grants). Najlepsi badacze otrzymają za ich pośrednictwem wsparcie w stworzeniu własnego, niezależnego zespołu lub programu badawczego. Planowane otwarcie: 11 lipca 2023, a wnioski będzie można składać do 24 października 2023.

Nazajutrz po StG (12 lipca 2023) wystartuje konkurs na granty w zakresie synergii (Synergy Grant). Służą one rozwiązywaniu ambitnych problemów badawczych przez 2–4 liderów (Principal Investigators), niezależnie od posiadanego stopnia naukowego, oraz ich zespołów. Dotyczą wszystkich dziedzin wiedzy. We wniosku należy wykazać, że osiągnięcie przełomowych wyników proponowanych badań nie jest możliwe w pojedynkę, a tylko we współdziałaniu liderów. Aplikacje będą przyjmowane do 8 listopada 2023.

Po wakacjach zostanie uruchomiony konkurs o granty dla naukowców u progu samodzielności badawczej (Consolidator Grants), którzy konsolidują własny niezależny zespół lub program badawczy. Otwarcie wyznaczono na 12 września 2023, zamknięcie – 12 grudnia 2023. Jeszcze w tym roku uruchomiony zostanie także konkurs Proof of Concept Grant. Środki przyznawane są naukowcom, którzy realizują już badania finansowane ze źródeł ERC i w ich trakcie uzyskali nieoczekiwane lub nowe możliwości dla zastosowań komercyjnych lub społecznych. W ramach grantu można sfinansować prace, których nie przewidziano w pierwotnym projekcie. Start: 16 listopada 2023, a terminy zamknięcia wyznaczono na: 14 marca, 17 września 2024. W przyszłym roku (29 maja) ERC ogłosi zaproszenie do składania wniosków o granty dla doświadczonych naukowców (Advanced Grants). Zakończenie naboru przewidziano na 29 sierpnia 2024.

To wstępny harmonogram, który wymaga zatwierdzenia przez Komisję Europejską. Ma to nastąpić w lipcu. We wszystkich zaplanowanych na 2024 rok konkursach do zdobycia będą granty o łącznej wartości blisko 2,2 mld euro. Jednocześnie ERC zapowiedziała zmiany w sposobie oceny wniosków projektowych. Jak informuje na swojej stronie internetowej Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, nadal głównymi kryteriami będą: przełomowy charakter projektu, jego ambitność i wykonalność. Kandydat wnioskujący o grant, poza informacjami biograficznymi, będzie jednak musiał przedstawić listę swoich osiągnięć, wyników badań i zdobytych nagród (do 10 pozycji), które wskażą jego/jej wpływ na rozwój wiedzy w danej dziedzinie. Aplikujący będzie mógł zawrzeć we wniosku istotne informacje dotyczące przerw w karierze, jej nietypowego przebiegu, jak również swoich zasług dla środowiska naukowego. Zmianie ulegnie forma CV oraz dorobku naukowego.

W konkursach StG, CoGi AdG do drugiego etapu oceny będą przechodziły maksymalnie 44 wnioski w ramach każdego z paneli. Pojawi się dodatkowy podział wniosków ocenionych w I etapie na ocenę A: zaproszone do II etapu i niezaproszone do II etapu. Kandydaci, którzy otrzymają ocenę A w I etapie, ale ich wnioski nie przejdą do II etapu, będą mogli złożyć wniosek w kolejnym roku.

ERC Advanced Grants 2024 będą finansowane na zasadach lump sum (kwoty ryczałtowej). Środki zostaną wypłacone na podstawie zrealizowanych działań w projekcie, niezależnie od rzeczywiście poniesionych kosztów czy sukcesu badawczego. Nowy sposób finansowania AdG 2024 nie będzie miał wpływu na istniejącą dotychczas możliwość przeniesienia grantu do innej jednostki.

MK, źródło: KPK PB

calendar 2024 0

 

 

Dyskusja (0 komentarzy)