Aktualności
Konkursy
21 Listopada
Opublikowano: 2022-11-21

Wybrano najbardziej prodoktoranckie uczelnie i instytuty

Politechnika Śląska oraz Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie zostały tegorocznymi laureatami konkursów na najbardziej prodoktorancką uczelnię i instytut. Nagrodzono także najaktywniejsze samorządy doktorantów w Polsce.

Konkursy PRODOK i PROPAN organizowane są co roku przez Krajową Reprezentację Doktorantów, Warszawskie Porozumienie Doktorantów oraz Radę Samorządu Doktorantów Polskiej Akademii Nauk. Ich celem jest wyłonienie uczelni oraz instytutu Polskiej Akademii Nauk stwarzających najlepsze warunki do kształcenia doktorantów oraz promowanie dobrych praktyk w zakresie wspierania działalności naukowej młodych naukowców. Ocenie podlegają m.in. rekrutacja do szkół doktorskich, ich organizacja, lektoraty, stypendia doktoranckie, badania naukowe doktorantów, wspieranie współpracy międzynarodowej doktorantów, obecność przedstawicieli doktorantów w uczelnianych i instytutowych gremiach, pomoc prawna i psychologiczna dla doktorantów, a także potencjał naukowy, efektywność naukowa i umiędzynarodowienie. Gala Środowiska Akademickiego, podczas której wręczono nagrody PRODOK i PROPAN, odbyła się 19 listopada w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Kapituła konkursowa przyznała I miejsce oraz tytuł najbardziej prodoktoranckiej uczelni w Polsce Politechnice Śląskiej. II miejsce zajął Uniwersytet Szczeciński, a podium uzupełnił Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Tytuł najbardziej prodoktoranckiego instytutu PAN otrzymał Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie, wyprzedzając Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie oraz Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN w Krakowie.

W tym roku wybrano również najaktywniejsze samorządy doktorantów. Wśród uczelni zwyciężył Samorząd Doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Nagrodę za II miejsce otrzymał Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego, a III miejsce zajął Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego. Najaktywniejszym w PAN uznano z kolei Samorząd Doktorantów Studium Doktoranckiego Nauk Przyrodniczych Polskiej Akademii Nauk w Krakowie oraz Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych.

Nagrodą specjalną za liczne dokonania i sukcesy uhonorowano Katarzynę Fedejko-Kaflowską, przewodniczącą Uczelnianej Rady Doktorantów Akademii Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)