Aktualności
Konkursy
13 Maja
Źródło: UŁ
Opublikowano: 2021-05-13

Wydłużony termin zgłoszeń do Konkursu im. T. Kotarbińskiego

Do końca maja przedłużono termin zgłoszeń do siódmej edycji Konkursu im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Profesora Tadeusza Kotarbińskiego na najwybitniejsze dzieło z zakresu nauk humanistycznych. 

Nagroda im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Profesora Tadeusza Kotarbińskiego za wybitną pracę naukową z zakresu nauk humanistycznych to wyróżnienie rangi ogólnopolskiej. Na sześć dotychczasowych konkursów nadesłano blisko 360 publikacji, których autorzy pracują w wiodących instytucjach naukowych w Polsce  – na wydziałach humanistycznych polskich uniwersytetów i innych uczelni oraz instytutach PAN. Książki zgłaszane do konkursów przynależą do rozmaitych dyscyplin, wiążą się ze stosowaniem rozmaitych narzędzi badawczych i odmiennych metodologii. Stoją za nimi rozmaite wizje świata i człowieka. Ta zróżnicowana kolekcja prac ukazuje bogaty obraz polskiej humanistyki.

Humanistyka jest silna również z powodu niesłabnącego od początku istnienia konkursu wysokiego poziomu zgłaszanych prac. Mówię tutaj nie tylko o tych dziełach, które trafiają do ścisłego finału. Wiele z tych, które tam się ostatecznie nie znalazło, zasługuje na ogromne uznanie i uwagę czytelników. Kapituła co roku ma duży problem z ostatecznym wyborem nominowanych – przyznaje prof. Elżbieta Żądzińska, rektor Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie narodziła się idea konkursu.

W tym roku Kapituła już po raz siódmy będzie oceniać i nagradzać najlepsze dzieła naukowe z zakresu szeroko rozumianej humanistyki. Prace mogą zgłaszać uczelnie, jednostki organizacyjne uczelni, instytuty PAN, wydawnictwa naukowe i inne instytucje naukowe. Każda z tych jednostek może przesłać jedną książkę, która została opublikowana w 2020 r. Spośród nich wybranych zostanie maksymalnie pięć dzieł nominowanych do nagrody. Nominacje zostaną ogłoszone we wrześniu 2021 r. Autor jednej z tych prac, uznanej przez Kapitułę za najlepszą, otrzyma nagrodę w wysokości 50 tys. zł. Wręczenie dyplomów autorom nominowanych dzieł oraz ogłoszenie laureata nagrody nastąpi późną jesienią podczas uroczystej gali. Książki należy zgłaszać do 31 maja 2021 r.

W poprzednich edycjach konkursu zwyciężały dzieła:

  • Jana Strelaua „Różnice indywidualne. Historia-Determinanty-Zastosowania”,
  • Ewy Kołodziejczyk „Amerykańskie powojnie Czesława Miłosza”,
  • Doroty Sajewskiej „Nekroperformans. Kulturowa rekonstrukcja Teatru Wielkiej Wojny”,
  • Andrzeja Friszke „Sprawa Jedenastu. Uwięzienie przywódców NSZZ „Solidarność” i KSS „KOR” 1981-1984”,
  • Grzegorza Ziółkowskiego „Okrutny teatr samospaleń. Protesty samobójcze w ogniu i ich echa w kulturze współczesnej”,
  • Jerzego Zajadły „Minima luridica. Refleksje o pewnych (nie)oczywistościach prawniczych”.

Patron nagrody, prof. Tadeusz Kotarbiński, był wybitnym filozofem, logikiem i etykiem, a także doskonałym pedagogiem. Człowiekiem głębokiej refleksji i autorem niezwykle trafnych, ponadczasowych myśli oraz, po prostu, porządnym człowiekiem. Przedstawicielem lwowsko-warszawskiej szkoły filozoficznej, który po II wojnie światowej przeniósł się do Łodzi, gdzie został jednym z założycieli Uniwersytetu Łódzkiego i jego pierwszym rektorem. Najbardziej znanym dziełem T. Kotarbińskiego jest „Traktat o dobrej robocie” poświęcony prakseologii, czyli teorii sprawnego działania.

MK, źródło: UŁ

Inspiracja w rękopisie Mistrza

Dyskusja (0 komentarzy)