Aktualności
Konkursy
07 Marca
Źródło: Twitter/FameLab Poland
Opublikowano: 2020-03-07

Wyłoniono finalistów IX edycji FameLabu

Znamy już dziesięcioro finalistów polskiego FameLabu. O nagrody finansowe i udział w międzynarodowym finale powalczą 16 maja. 

Półfinałowa rywalizacja odbyła się w sobotę, 7 marca, w Centrum Nauki Kopernik. Dwudziestu uczestników, wybranych spośród niemal pół setki zgłoszeń, walczyło o dziesięć miejsc premiowanych udziałem w decydującym etapie. W krótkich trzyminutowych wystąpieniach w przystępny i atrakcyjny sposób mówili m.in. o domach z papieru, radowym szaleństwie, nanomateriale przyszłości, gwiezdnym pyle, tajemnicy inżynierii materiałowej, burakach, 50 twarzach białek i 365 dniach z życia grzyba.

Do finału, w którym najsilniej reprezentowany będzie Kraków, zakwalifikowali się:

  • Alexandra Dobosz – doktorantka Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie;
  • Renata Ferduła – doktorantka na Politechnice Poznańskiej;
  • Adam Gryc – doktorant na Politechnice Śląskiej w dziedzinie nauk ścisłych i technicznych;
  • Natalia Leciejewska – doktorantka w Katedrze Fizjologii i Biochemii Zwierząt na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Realizuje badania w zakresie weterynarii w Zakładzie Immunologii i Patologii Rozrodu IRZiBŻ PAN;
  • Jerzy Łątka – dr inż. arch. Prowadzi badania z zastosowania papieru w architekturze na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej.
  • Mariusz Madej – dr inż. na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zajmuje się biologią strukturalną, mikrobiologią i biochemią analityczną. Współpracuje z Newcastle University, Aarhus University oraz z University of Luoisville;
  • Zuzanna Podgórska – doktorantka w Zakładzie Fizyki Jądrowej na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej;
  • Paweł Sobczuk – lekarz, pracownik w Zakładzie Fizjologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Narodowego Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie. Członek komitetu młodych onkologów Europejskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej;
  • Maciej Trzebiński – dr w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie. Współpracuje z Europejską Organizacją Badań Jądrowych CERN. Członek współpracy ATLAS przy obsłudze detektora  i analizie danych;
  • Anna Żywicka – dr inż. w Katedrze Mikrobiologii i Biotechnologii na Wydziale Biotechnologii i Hodowli, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie;

Finał odbędzie się 16 maja. Laureat/-ka pierwszego miejsca w konkursie otrzyma 12 tys. zł, laureat/-ka drugiego miejsca – 6 tys. zł, laureat/-ka trzeciego miejsca – 3 tys. zł. Laureat/-ka nagrody publiczności – voucher na usługi językowe (kurs, egzamin językowy lub korekta tekstu) fundowany przez British Council. Specjalne wyróżnienie w postaci pokrycia kosztów udziału w dowolnie wybranej przez laureata międzynarodowej konferencji naukowej na terenie Europy (finansowanie w kwocie do 10 tys. zł) przyzna minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin, a Fundacja Kościuszkowska ufundowała promesę gwarantującą trzymiesięczne stypendium naukowe w USA w wysokości 9 tys. dolarów amerykańskich. Ponadto zwycięzca lub zwyciężczyni weźmie udział w międzynarodowym finale FameLab International w Cheltenham w Wielkiej Brytanii podczas Cheltenham Science Festival.

Konkurs FameLab jest międzynarodowym formatem, który pod egidą British Council odbywa się na całym świecie. Polską edycję współorganizuje Centrum Nauki Kopernik. Pomysł jest prosty: udostępnić naukowcom scenę i mikrofon, zapewnić wsparcie szkoleniowe i pomóc rozwinąć skrzydła. Czy będzie to dla nich oznaczać zdobycie nowego narzędzia w popularyzacji nauki, czy też doskonalenie umiejętności ważnych w karierze naukowej – zależy już od nich samych. Jedno jest pewne: udział w FameLabie od lat otwiera naukowcom nowe drzwi. Przez FameLab przeszli tacy znakomici popularyzatorzy i naukowcy, jak: Justyna Zaręba-Lesiak, Magdalena Richter, Alicja Wolny, Szymon Drobniak, Marcin Zastawnik, Monika Koperska, Joanna Bagniewska, Dariusz Aksamit. Format występu scenicznego to 3 minuty.

MK, źródło: www.famelab.org.pl

Dyskusja (0 komentarzy)