Aktualności
Konkursy
16 Września
Opublikowano: 2022-09-16

Wyłoniono kolejnych laureatów MINIATURY 6

Ponad 4,7 mln zł trafi do laureatów kolejnej odsłony konkursu MINIATURA 6. Grono ekspertów Narodowego Centrum Nauki wyłoniło do finansowania 115 wniosków dotyczących badań wstępnych i pilotażowych, kwerend, staży naukowych, wyjazdów badawczych lub konsultacyjnych.

To już szósta lista rankingowa tegorocznej MINIATURY. Znalazły się na niej nazwiska 115 badaczek i badaczy, którzy na pojedyncze działania naukowe otrzymają w sumie ponad 4,7 mln zł. Gros rozdysponowanych środków przeznaczono na 55 projektów z nauk o życiu (2,6 mln zł), prawie połowę mniej dostali na 30 projektów przedstawiciele nauk ścisłych i technicznych (1,2 mln zł), zaś badaczom z nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce przyznano na 31 działań 926,4 tys. zł.

Badania zakwalifikowane do finansowania dotyczą m.in. tematyki medycznej, ale od strony literaturoznawczej i kulturoznawczej. Dr Jacek Burski z Uniwersytetu Wrocławskiego przeprowadzi badania wstępne i pilotażowe w ramach wniosku pt. Rezydenci w kryzysach. Biograficzny wymiar stawania się lekarzem w polskim systemie ochrony zdrowia. Przekładem terminologii medycznej w literaturze zajmie się zaś dr Wioleta Karwacka z Uniwersytetu Gdańskiego.

Laureaci podejmują też tematy związane z ratowaniem zdrowia i życia ludzkiego. Dr Karolina Osowiecka z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zajmie się pozamedycznymi potrzebami pacjentów chorych na nowotwory w Polsce. Z kolei wśród działań obejmujących poszukiwanie odpowiedzi na pytania o sposoby i skutki działania leków, dr Marcin Skotnicki z Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu podejmie się wyjaśnienia mechanizmu zwiększenia stabilności fizycznej wybranych modelowych substancji leczniczych w ich układach ko-amorficznych.

Celem konkursu MINIATURA jest wspieranie działań naukowych prowadzących do przygotowania przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN lub innych konkursach ogólnokrajowych i międzynarodowych. W jego szóstej edycji można uzyskać finansowanie w wysokości od 5 tys. do 50 tys. zł. Budżet całego konkursu wynosi 20 mln złotych.

MK, źródło: NCN

Lista rankingowa MINIATURA 6

Dyskusja (0 komentarzy)