Aktualności
Konkursy
21 Kwietnia
Opublikowano: 2021-04-21

Wyłoniono laureatów konkursu MSZ „Dyplomacja publiczna 2021”

Pięćdziesiąt podmiotów zdobyło granty Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu „Dyplomacja publiczna 2021”. Wśród beneficjentów są uczelnie, instytuty i towarzystwa naukowe.

Konkurs „Dyplomacja publiczna 2021”, którego budżet wynosił 4 mln zł, miał na celu wyłonienie projektów, które dotyczą jednego z trzech zakreślonych obszarów tematycznych: wzmocnienia pozytywnego wizerunku Polski na arenie międzynarodowej, wymiaru wschodniego polskiej polityki zagranicznej oraz dialogu polsko-żydowskiego jako wspólnego dziedzictwa i przyszłości. Spośród 50 rekomendowanych do dofinansowania przedsięwzięć blisko połowa (23) poświęcona jest temu pierwszemu zagadnieniu. Należy do nich m.in. projekt „Brytyjczycy o Polsce. Program popularyzacji dziedzictwa stosunków polsko-brytyjskich”, na którego realizację Towarzystwo Edukacyjno-Naukowe Ośrodek Myśli Politycznej otrzymało najwyższą ze wszystkich beneficjentów dotację – 109 750 zł.

W gronie laureatów są też m.in.: Polskie Towarzystwo Historyczne („Wokół Chocimia – promocja historii Polski na Ukrainie”), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu („Wykład o praktyce muzycznej w XVII i XVIII wieku w Polsce oraz koncerty z muzyką barokową kompozytorów polskich w wykonaniu Chóru i Orkiestry Arakaendar z Boliwii”), Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego („Polska dyplomacja na wschodzie po 1989 roku. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”) czy Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie („Dziedzictwo Piłsudskiego i Petlury. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość partnerstwa Polski i Ukrainy”).

W ramach tego ostatniego projektu Instytut Nauk o Polityce i Administracji oraz Centrum Europy Wschodniej UMCS we współpracy z Instytutem Stosunków Międzynarodowych KUN im. T. Szewczenki w Kijowie i Wydziałem Historii, Politologii i Stosunków Międzynarodowych CzUN im. J. Fed’kowycza w Czerniowcach wydadzą monografię wieloautorską w języku polskim i ukraińskim oraz stworzą stronę internetową „Trójkąt Lubelski” – Rzeczpospolita Wielu Narodów, poświęconą współpracy Polski z Ukrainą, Litwą i Białorusią.

Kształtowanie partnerskich relacji między Polską a Ukrainą w ciągu ostatnich kilku lat napotyka poważne trudności z powodu m.in. nierozwiązanych problemów historycznych oraz niezakończonego procesu pojednania. Historia powinna być elementem pamięci, natomiast nie może przeszkadzać w budowaniu współczesnych relacji. Realizacja projektu pozwoli na skoncentrowanie większej uwagi odbiorców na pozytywnych przykładach polsko-ukraińskiej współpracy w historii obu narodów, wskazując zarazem na potrzebę strategicznego współdziałania na wielu płaszczyznach w kontekście aktualnych zagrożeń bezpieczeństwa Polski i Ukrainy. Pokaże także perspektywę i potrzebę współpracy multilateralnej na obszarze Europy Środkowej – tłumaczy prof. Walenty Baluk, z-ca dyrektora Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UMCS, dyrektor Centrum Europy Wschodniej UMCS, kierownik projektu.

Na jego realizację MSZ przeznaczyło 90 tys. zł.

MK, źródło: MSZ, UMCS

Lista beneficjentów konkursu „Dyplomacja publiczna 2021”

 

Dyskusja (0 komentarzy)