Aktualności
Konkursy
20 Grudnia
Opublikowano: 2022-12-20

Wyłoniono laureatów trzech konkursów NPRH

Ponad 22 mln zł otrzymają w sumie laureaci trzech rozstrzygniętych właśnie konkursów Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

W jedenastym konkursie w module Dziedzictwo narodowe, obejmującym projekty wieloletnie, trwające czasem kilkanaście i więcej lat, polegające na tworzeniu naukowych publikacji dokumentacyjnych, słownikowych, bibliograficznych, krytycznych wydań źródeł i utworów literackich oraz kompendiów wiedzy o charakterze syntetycznym i encyklopedycznym, zakwalifikowano do finansowania 16 spośród 85 złożonych wniosków. Ich łączna wartość to przeszło 15,6 mln zł. Trzy projekty zrealizują badacze Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, którzy zajmą się analizą i edycją krytyczną źródeł ukazujących postawę kardynała Stefana Wyszyńskiego wobec reżimów totalitarnych, cyfrową edycją Archiwum Diecezji Łuckiej oraz  jezuicką kulturą przekładu w I RP. Najwyższe finansowanie – 1 563 274 zł – uzyskali naukowcy Akademii Ignatianum w Krakowie na projekt „Klasycy polskiej filozofii chrześcijańskiej XX i XXI wieku”. Ponadto beneficjentami konkursu zostali uczeni z: Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytetu Jagiellońskiego, SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie, Towarzystwa Naukowego w Toruniu, Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W jedenastym konkursie w module Uniwersalia 2.2, w ramach którego finansowane są naukowe wydania krytyczne, przekłady na język polski wraz z naukowym opracowaniem edytorskim najważniejszych dzieł należących do kultury światowej, złożono 129 wniosków. Na podstawie rekomendacji Rady NPRH, minister edukacji i nauki zakwalifikował do finansowania 8 najlepiej ocenionych projektów na łączną sumę ponad 3,5 mln zł. Najwyższą kwotę – prawie 980 tys. zł – przyznano Fundacji Instytut Nauki o Polityce na „Dzieła Grzegorza z Nyssy”. Pozostałe przedsięwzięcia będą realizowane na: Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w Fundacji Augusta hr. Cieszkowskiego, Uniwersytecie Łódzkim, Fundacji Terytoria Książki, Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.

Jedenasty konkurs w module Fundamenty, który dotyczy tematów istotnych dla humanistyki ze względu na politykę państwa, wyłonił 4 laureatów spośród 25 nadesłanych aplikacji. Trafi do nich blisko 2,9 mln zł. Najwięcej z tej puli przeznaczono na „Powstańców śląskich portret własny (1919–1922). Pamięć władzy czy pamięć prywatna? Krytyczne wydanie wspomnień uczestników” autorstwa badaczy z Uniwersytetu Śląskiego. Ponadto dofinansowano projekty w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytecie Jagiellońskim i Uniwersytecie Łódzkim.

Celem Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki jest uzupełnienie polskiego systemu grantowego o finansowanie projektów, na które nie można uzyskać środków z Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz z funduszy europejskich.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)