Aktualności
Konkursy
30 Stycznia
Źródło: www.gpw.pl
Opublikowano: 2023-01-30

Wyłoniono najlepsze prace na temat rynku kapitałowego

Autorzy prac obronionych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie i w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie zdobyli główne nagrody w konkursie o nagrodę Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych.

To już dziewiąta edycja konkursu na prace licencjackie, magisterskie i doktorskie o nagrodę Prezesa Zarządu GPW. Inicjatywa ma na celu popularyzację wiedzy na temat rynku kapitałowego, jego instytucji oraz nowoczesnych instrumentów finansowych. W tym roku z 22 uczelni zgłoszono rekordową liczbę 108 prac, w tym 7 doktorskich, 53 magisterskie oraz 48 licencjackich. Przy ich ocenie brano pod uwagę przede wszystkim poziom merytoryczny, a w szczególności: oryginalność, sposób analizy zjawisk, zakres badań, a także innowacyjność formułowanych wniosków.

Prace doktorskie

  • Pierwsza nagroda: Arkadiusz Bebel za pracę „Determinanty stóp zwrotu z funduszy LETF” obronioną w Szkole Głównej Handlowej (promotor: dr hab. Tomasz Berent).
  • Dwie drugie nagrody ex aequo: Paweł Węgrzyn za pracę „Uwarunkowania rozwoju rynku obligacji bankowych w Polsce” obronioną w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (promotor: dr hab. Andrzej Fierla) i Maciej Tąkiel za pracę „Dematerializacja akcji w świetle ewolucji spółki publicznej” obronioną na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie (promotor: prof. Józef Okolski).

Prace magisterskie

  • Dwie pierwsze nagrody ex aequo: Paweł Pomorski za pracę „Inwestycje w instrumenty udziałowe w okresach zwiększonej inflacji w Stanach Zjednoczonych” obronioną w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (promotor: dr Sylwia Frydrych) i Jakub Ratajczak za pracę „W poszukiwaniu alfy. Analiza efektywności portfela inwestycyjnego z wykorzystaniem danych alternatywnych” obronioną na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (promotor: dr Małgorzata Snarska).
  • Druga nagroda: Adam Chlebisz za pracę „Jak pokonać awersję do ryzyka w sektorze non-profit? Analiza luki kapitałowej w inwestycjach w infrastrukturę społeczną” obronioną na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (promotor: dr Małgorzata Snarska).

Prace licencjackie (wszystkie obronione na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie pod kierunkiem dr Małgorzaty Snarskiej)

  • Pierwsza nagroda: Jakub Chlebda za pracę „Zarządzanie portfelem inwestycyjnym w okresie paniki”.
  • Dwie drugie nagrody ex aequo: Karolina Szeliga za pracę „Ból głowy czy święty spokój? O optymalnym opodatkowaniu spółek giełdowych na GPW w Warszawie” i Tomasz Nowak za pracę „Behawioralne uwarunkowania zmienności cen na rynkach akcji”.

W tej edycji po raz pierwszy przyznano także wyróżnienie specjalne, którego Patronem jest Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami. Otrzymała je Jadwiga Pisarska za pracę „Otwarte fundusze inwestycyjne uwzględniające aspekty ESG w Polsce na tle Europy. Oferta, strategie i rozwój segmentu w 2021 roku”, której promotorką była dr Katarzyna Niewińska. Praca została obroniona na Uniwersytecie Warszawskim.

Konkurs o nagrodę Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych organizowany jest cyklicznie przez Fundację GPW oraz GPW.

MK, źródło: GPW

Dyskusja (0 komentarzy)