Aktualności
Konkursy
17 Maja
Opublikowano: 2019-05-17

Wyniki konkursów OPUS, PRELUDIUM i SONATA

Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło kolejne edycje konkursów OPUS, PRELUDIUM i SONATA. Na projekty badawcze w zakresie badań podstawowych naukowcy otrzymają łącznie ponad 527,6 mln zł.

W sumie do trzech konkursów: OPUS 16, PRELUDIUM 16 i SONATA 14 złożono 3826 wniosków na kwotę ponad 2,4 mld zł, z czego do finansowania eksperci zakwalifikowali 777 projektów. Łączna wartość finansowania wyniosła 527 620 451 zł, a średni współczynnik sukcesu przekracza 20,5%.

OPUS to konkurs skierowany do szerokiego grona odbiorców niezależnie od etapu ich kariery naukowej. W konkursie nie ma limitu finansowania dla jednego projektu. Podobnie jak w poprzednich edycjach OPUS cieszył się największym zainteresowaniem – w ramach szesnastej edycji do NCN wpłynęło aż 1880 wniosków, z czego do finansowania zostało zakwalifikowanych 361 projektów.

W konkursie PRELUDIUM 16 o środki na badania mogły ubiegać się osoby rozpoczynające karierę naukową, nieposiadające stopnia naukowego doktora. Warunkiem udziału w konkursie było ograniczenie liczby członków zespołu badawczego zaangażowanego w realizację projektu do trzech osób, przy czym osoba ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem naukowym mogła wystąpić we wniosku jedynie w roli opiekuna naukowego. Kwota finansowania jednego projektu to 70, 140 lub 210 tys. zł w zależności od zaplanowanego czasu realizacji. W szesnastej edycji konkursu PRELUDIUM do NCN nadesłano 1088 wniosków, spośród których 256 otrzymało finansowanie o łącznej wysokości niemal 40 mln zł.

SONATA jest konkursem na projekty badawcze skierowanym do osób posiadających stopień naukowy doktora, uzyskany od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Program ma na celu wsparcie osób rozpoczynających karierę naukową w prowadzeniu innowacyjnych badań o charakterze podstawowym z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury lub oryginalnego rozwiązania metodologicznego. W konkursie złożono 858 wniosków, z czego do finansowania wybrano 160.

W konkursach OPUS, PRELUDIUM oraz SONATA finansowane są projekty zaplanowane do realizacji ciągu roku, dwóch lub trzech lat, a w ramach uzyskanych środków możliwe jest zaplanowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej. Najwięcej, bo aż 1472 wnioski, nadesłano w grupie nauk ścisłych i technicznych. Wsparcie finansowe o łącznej wysokości ponad 221 mln zł przyznano 320 projektom. W grupie nauk o życiu zgłoszonych zostało 1235 wniosków, spośród których do finansowania zakwalifikowano 241 o wartości prawie 225 mln zł. W naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce do NCN złożono 1119 wniosków, z czego finansowanie w wysokości prawie 82 mln zł otrzymało 216 projektów.

Źródło: NCN

Listy rankingowe OPUS, PRELUDIUM, SONATA

Dyskusja (0 komentarzy)