Aktualności
Konkursy
16 Września
Opublikowano: 2020-09-16

Wyniki konkursu MINIATURA

Ponad 1,9 mln zł na realizację badań wstępnych, pilotażowych, kwerend, staży, konsultacji naukowych i wyjazdów konsultacyjnych otrzymają pierwsi laureaci czwartej edycji konkursu MINIATURA. Narodowe Centrum Nauki zakwalifikowało do finansowania wnioski 52 naukowców.

W premierowym rozdaniu najwięcej środków otrzymają badacze reprezentujący nauki o życiu. Do 21 naukowców trafi blisko 970 tys. zł. W naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce pieniądze w łącznej kwocie 361,2 tys. zł przyznano autorom 17 projektów. Z kolei w naukach ścisłych i technicznych zrealizowanych zostanie 14 projektów o wartości 570,4 tys. zł.

Wyłoniono w sumie 52 laureatów reprezentujących 38 podmiotów. Najwięcej beneficjentów – po 3 – wywodzi się z: Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz Uniwersytetu Łódzkiego.

MINIATURA 4 jest konkursem skierowanym do osób posiadających stopień naukowy doktora, planujących ubiegać się o finansowanie przyszłych projektów badawczych w konkursach Narodowego Centrum Nauki. W konkursie mogą wziąć udział osoby, które uzyskały stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem i są zatrudnione przez jednostkę naukową występującą jako wnioskodawca na podstawie umowy o pracę. Czas realizacji działań naukowych nie może przekroczyć 12 miesięcy, a wysokość budżetu może wynieść od 5 do 50 tys. zł.

Czwarta edycja konkursu MINIATURA jest realizowana w trybie ciągłym od 1 czerwca do 30 września br. Proces oceny jest uproszczony i skrócony do czterech miesięcy. Budżet konkursu wynosi 15 mln zł.

MK

Lista rankingowa konkursu MINIATURA 4

Dyskusja (0 komentarzy)