Aktualności
Konkursy
17 Stycznia
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2019-01-17

Wyniki konkursu na prace dotyczące migracji

Rozstrzygnięto pierwszą edycję konkursu Fundacji Ośrodek Badań nad Migracjami na najlepszą pracę magisterską i rozprawę doktorską dotyczącą tematyki migracji międzynarodowych z i do Polski oraz polskiej diaspory im. Joanny Matejko.

Celem konkursu jest wsparcie badaczy zajmujących się tematyką migracji międzynarodowych z i do Polski oraz polskiej diaspory, będących na wstępnym etapie kariery naukowej, oraz promocja wyników ich prac. W kategorii najlepsza rozprawa doktorska nagrodę oraz 5 tys. zł Kapituła przyznała dr Joannie Kulpińskiej z Uniwersytetu Jagiellońskiego za pracę „Wzory zamorskich migracji wiejskich. Ciągłość i zmiana zachowań migracyjnych na przestrzeni stulecia (pocz. XX wieku – pocz. XXI wieku), na przykładzie podkarpackiej Babicy”. Z kolei wśród prac magisterskich za najlepszą uznano „Język – Religia – Tożsamość. Społeczność polonijna w Paragwaju” autorstwa Gabrieli Gałeckiej z Uniwersytetu Gdańskiego (otrzymała 2 tys. zł).

Dodatkowo Kapituła zdecydowała o przyznaniu wyróżnień autorkom rozpraw doktorskich: dr Justynie Sarnowskiej (Uniwersytet SWPS) „Socjalizacyjna rola migracji międzynarodowych w procesie wchodzenia na rynek pracy”) oraz dr Zofii Trębacz (Uniwersytet Łódzki) „Nie tylko Palestyna. Polskie plany emigracyjne wobec Żydów, 1935–1939”, a także Marcie Kluszczyńskiej z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za pracę magisterską „Integracja „ucznia cudzoziemskiego. Teorie i praktyki kadry pedagogicznej na przykładzie szkół podstawowych Poznania i Grenady”.

Fundatorką nagród w konkursie jest Agnieszka Matejko, córka dr Joanny Matejko, polskiej historyczki i działaczki polonijnej, badającej dzieje polskiej diaspory w Kanadzie i rozwój polityki imigracyjnej tego kraju. Patronat nad konkursem objął Komitet Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk, który w swych działaniach podejmuje interdyscyplinarną problematykę procesów migracji międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem migracji doświadczanych przez Polskę, zarówno emigracji, jak i imigracji. Organizatorami konkursu były: Ośrodek Badań nad Migracjami – Uniwersytet Warszawski oraz Fundacja Ośrodek Badań nad Migracjami.

Źródło: OBMF

 

Dyskusja (0 komentarzy)