Aktualności
Konkursy
17 Listopada
Źródło: Facebook/StRuNa
Opublikowano: 2019-11-17

Wyniki konkursu StRuNa 2019

W trakcie odbywającego się w Warszawie Interdyscyplinarnego Kongresu Akademickiego Ruchu Naukowego IKONA 3 ogłoszono wyniki konkursu StRuNa. Jego celem jest nagrodzenie studentów i doktorantów, którzy w minionym roku akademickim zrealizowali zespołowo najciekawsze projekty naukowe.

Konkurs organizowany jest przez Fundację „Fundusz Pomocy Studentom”. Patronat nad nim sprawuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Sama nazwa StRuNa oznacza Studencki Ruch Naukowy. W sobotę, 16 listopada, rozstrzygnięto IX edycję konkursu, w którym mogli wziąć udział studenci lub doktoranci polskich uczelni, którzy między 1 października 2018 roku a 30 września 2019 roku zespołowo realizowali projekty naukowe w ramach kół naukowych, redakcji mediów akademickich, stowarzyszeń akademickich, organów wykonawczych samorządu studentów lub doktorantów. Nagrody i wyróżnienia przyznano aż w 11 kategoriach.

Projekt Roku 2019:

 • Studenckie Koło Naukowe Biologii Komórki Nowotworowej z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu – za projekt „ARES – Astrobiology Related Experiments and Simulations”

Konferencja Roku 2019:

 • Warszawskie Stowarzyszenie Biotechnologiczne „Symbioza” – za Międzyuczelnianą Konferencję Biotechnologiczną „Symbioza”

StRuNa-Art 2019:

 • Koło Naukowe Studentów Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – za projekt: „Konserwacja i renowacja astrografu Henrego Drapera z Obserwatorium Astronomicznego UMK”

Wyróżnienie: Koło Naukowe Pianistów Akademii Muzycznej w Krakowie, Koło Naukowe Pianistów Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina oraz Koło Naukowe Pianistów Akademii Muzycznej w Łodzi – za wspólną realizację projektu „Cieszyńskie Spotkania z Muzyką”.

StRuNa-Human 2019:

 • Studenckie Koło Naukowe Prawa Wyborczego „Elektor” z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika – za projekt: „Partycypacja first time voters w wyborach do Parlamentu Europejskiego”

Wyróżnienie: Koło Naukowe Historyków Sztuki Średniowiecza z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – za projekt „Mieszczanie i książęta. Kultura i sztuka burgundzkich Niderlandów”.

StRuNa-Med 2019:

 • Studenckie Koło Naukowe Biologii Komórki Nowotworowej z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu – za projekt „ARES – Astrobiology Related Experiments and Simulations”

Wyróżnienie: Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Medycyny Nuklearnej i Diagnostyki Obrazowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego – za realizację projektu „Przyszłość obrazowania gruczołów piersiowych – wartość prognostyczna intensywności wzmocnienia w badaniu mammografii spektralnej”.

StRuNa-Science 2019:

 • Koło Naukowe Chemików z Politechniki Krakowskiej, Sekcja Biotechnologii – za projekt „Innowacyjne nanomateriały na bazie węglowych kropek kwantowych do zastosowań w medycynie”

Wyróżnienie: Koło Naukowe Biotechnologów „Herbion” z Politechniki Warszawskiej – za projekt „Izolacja i identyfikacja mikroorganizmów zdolnych do degradacji ksenobiotyków”.

StRuNa-Tech 2019:

 • Studenckie Koło Naukowe „Telin” z Politechniki Łódzkiej – za projekt „Inteligentne Ule”

Wyróżnienia: Zespół Wyścigowy Politechniki Poznańskiej „PUT Motorsport” – za projekt „Bolid wyścigowy klasy Formula Student »Rusałka«”; Koło Naukowe Automatyki i Robotyki „Robocik” z Politechniki Wrocławskiej – za projekt „PWr Diving Crew – autonomiczny dron podwodny do zadań specjalnych”; Studenckie Koło Astronautyczne Politechniki Warszawskiej – za projekt „Rakieta dwustopniowa Grot”.

Opiekun Naukowy Roku 2019:

 • dr hab. n. farm. Judyta Cielecka-Piontek – opiekun Studenckiego Koła Naukowego „Herba” z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Wyróżnienie: dr inż. Konrad Markowski z Politechniki Warszawskiej – opiekun Koła Naukowego „FiberTeam”.

Koło Naukowe Roku 2019:

 • Interdyscyplinarne Koło Naukowe Geriatrii z Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy

Wyróżnienia: Koło Naukowe Arabistów z Uniwersytetu Warszawskiego; Koło Naukowe Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie; Koło Naukowe Pojazdów Niekonwencjonalnych „Off-Road” z Politechniki Wrocławskiej; Koło Naukowe Robotyków z Politechniki Warszawskiej; Studenckie Koło Naukowe „Enactus” z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu; Studenckie Koło Astronautyczne z Politechniki Warszawskiej.

Debiut Roku 2019:

 • Koło Naukowe „FiberTeam” z Politechniki Warszawskiej

Wyróżnienia: Studenckie Koło Patofizjologii „Nefron” z Uniwersytetu Rzeszowskiego; Studenckie Koło Naukowe „Herba” z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Wyprawa Roku 2019:

 • Koło Naukowe Studentów Architektury „IX Piętro” z Politechniki Łódzkiej – za projekt „XXI Wyprawa Naukowa Studentów Architektury Politechniki Łódzkiej w Karpaty Wschodnie »Huculszczyzna 2019«”

Wyróżnienie: Studenckie Koło Naukowe Geografów im. St. Pawłowskiego z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – za projekt „GEOpraktyki – Wokół pustyń Omanu”.

MK, źródło: Facebook/StRuNa

Dyskusja (0 komentarzy)