Aktualności
Konkursy
08 Października
Opublikowano: 2019-10-08

Wyniki naboru do projektu „Najlepsi z najlepszych! 4.0.”

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło wyniki projektu „Najlepsi z najlepszych! 4.0.”. Do realizacji skierowano 117 wniosków na łączną kwotę ponad 16,1 mln zł.

Celem projektu „Najlepsi z najlepszych! 4.0.” jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów w rozwoju ich aktywności. Dzięki zdobytym środkom beneficjenci projektu będą mogli uczestniczyć w konkursach, zawodach i konferencjach na arenie międzynarodowej. Projekt pozakonkursowy pt. „Najlepsi z najlepszych! 4.0.” to kontynuacja projektów pt. „Najlepsi z najlepszych!” i „Najlepsi z najlepszych! 2.0.” i „Najlepsi z najlepszych! 3.0.” oraz programu Ministra „Generacja Przyszłości”, realizowanych w latach ubiegłych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W wyniku przeprowadzonego postępowania 167 ofert zostało przekazanych do oceny merytorycznej Zespołowi EkspertówOstatecznie minister nauki i szkolnictwa wyższego zatwierdził 117 wniosków na łączną kwotę 16 135 838,37 zł. Najwięcej beneficjentów reprezentuje Uniwersytet Jagielloński (13), Warszawski Uniwersytet Medyczny (12) oraz Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie (11). W sumie wyłoniono laureatów z 26 szkół wyższych.

Najwyższe dofinansowanie przyznano Politechnice Warszawskiej, która na „Rozwój pojazdów przyszłości – samochodu autonomicznego w skali 1:10 oraz łazika marsjańskiego. Udział studentów w międzynarodowych zawodach robotycznych oraz konferencjach naukowych” otrzymała 320 tys. zł. Niewiele mniej – 319 tys. zł – dostały: Politechnika Łódzka na „Modernizację drugiego polskiego samochodu elektrycznego napędzanego energią słoneczną Eagle Two i start w mistrzostwach świata Bridgestone World Solar Challenge 2019 w Australii”, Politechnika Gdańska na „Rozwój potencjału naukowego studentów Politechniki Gdańskiej oraz start w zawodach inżynierskich Formula SAE Michigan 2020” oraz Uniwersytet Warszawski na „Przygotowanie i udział międzywydziałowego zespołu studentów Uniwersytetu Warszawskiego w krajowych i międzynarodowych zawodach robotycznych oraz udział w konferencjach tematycznych”.

Z kolei do Politechniki Rzeszowskiej trafi 315,6 tys. zł na „Start w interdyscyplinarnych zawodach inżynierskich Formuła Student bolidu PRz Racing Team”. Politechnika Wrocławska otrzymała 315,3 tys. zł na „PWr Solar Boat Team – Udział członków projektu w międzynarodowych zawodach łodzi solarnych w Stanach Zjednoczonych oraz Holandii”. Za podobną kwotę na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie zostanie opracowany algorytm diagnostyczny z zastosowania najnowszych technik obrazowych, takich jak enterografia rezonansu magnetycznego, elastografia oraz ultrasonograficzne środki kontrastujące w ocenie aktywności i zaawansowania procesu chorobowego u pacjentów z nieswoistym zapaleniem jelit (IBD) ze szczególnym uwzględnieniem choroby Crohna.

MK

Lista projektów rekomendowanych do finansowania w ramach projektu Najlepsi z najlepszych! 4.0

Dyskusja (0 komentarzy)