Aktualności
Konkursy
19 Maja
Opublikowano: 2021-05-19

Wystartował konkurs o nagrodę COPERNICUS

Do 20 lipca można zgłaszać nominacje do dziewiątego konkursu o nagrodę COPERNICUS dla wybitnych polskich i niemieckich naukowczyń i naukowców. Laureaci otrzymają po 100 tys. euro.

Organizatorami konkursu są Fundacja na rzecz Nauki Polskiej wraz z niemieckim stowarzyszeniem Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG). Celem nagrody jest wyróżnienie wybitnych naukowczyń i naukowców z Polski i Niemiec, którzy mają szczególne zasługi dla współpracy polsko-niemieckiej i mogą wykazać się wybitnym dorobkiem badawczym będącym rezultatem tej współpracy w dowolnej dziedzinie nauki, w tym także w obszarze nauk humanistycznych i społecznych.

Nagroda jest przyznawana parze uczonych, w której jedna osoba pracuje w Polsce, a druga w Niemczech. Wysokość nagrody wynosi 200 tys. euro – po 100 tys. euro dla każdego z laureatów. Środki te powinny zostać wykorzystane na rzecz dalszego rozwoju polsko-niemieckiej współpracy naukowej. Laureatów wybiera jury złożone z wybitnych przedstawicielek i przedstawicieli polskiego i niemieckiego środowiska naukowego.

Konkurs jest skierowany do reprezentantek i  reprezentantów wszystkich dziedzin nauki, w tym nauk humanistycznych i społecznych . Do nominowania kandydatek i kandydatów uprawnieni są uczeni posiadający minimum stopień naukowy doktora, zatrudnieni w polskiej bądź niemieckiej instytucji naukowej. W konkursie przyjmowane są także autonominacje.

W konkursie mogą wziąć udział uczone i uczeni ze stopniem minimum doktora, zatrudnieni w państwowej uczelni i/lub w jednostce naukowej w Niemczech lub w podmiocie należącym do systemu szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce i kierujący zespołem badawczym w polskiej lub niemieckiej instytucji naukowej. Warunkiem udziału w konkursie jest także aktualny udział w projekcie badawczym. Nominacje powinny zawierać:

  • potwierdzenie wyjątkowych wspólnych osiągnięć obu nominowanych osób – zgodnych z celami nagrody;
  • listę do 10 publikacji powstałych na bazie wspólnych badań;
  • jeden list polecający dla nominowanej pary; w przypadku autonominacji wymagane są dwa takie listy;
  • CV kandydatek/ów w formie tabelarycznej (max. 2 strony każde).

Kandydatki i kandydatów w dziewiątym konkursie o nagrodę Copernicusa należy zgłaszać w formie elektronicznej  w terminie do 20 lipca 2021. Wyniki zostaną ogłoszone w 2022 r. Szczegółowe informacje o konkursie dostępne na stronie internetowej FNP.

źródło: FNP

Dyskusja (0 komentarzy)