Aktualności
Konkursy
14 Maja
Opublikowano: 2021-05-14

Wystartował nabór do „Polskich Powrotów”

Do 29 lipca trwa nabór wniosków w uruchomionym przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej programie „Polskie Powroty”. Stwarza on naukowcom atrakcyjne warunki powrotu do pracy w polskich instytucjach nauki i szkolnictwa wyższego.

To już piąta edycja „Polskich Powrotów”. Jej budżet wynosi 18 mln zł. W ramach programu finansowane są m.in. wynagrodzenie naukowca, wynagrodzenie grupy projektowej, koszty przeprowadzki i organizacji miejsca pracy. Przewidziana jest też pomoc powracającemu naukowcowi w zaadaptowaniu się w nowym miejscu pracy i w kraju. W każdej polskiej jednostce naukowej, która zatrudni naukowca, jeden z pracowników pełnił będzie rolę tzw. osoby zapraszającej. Jej zadaniem będzie wspieranie powracającego naukowca w realizacji zadań i w poruszaniu się strukturach polskiej jednostki przez cały okres realizacji projektu grantowego. Ponadto naukowcy, biorący udział w programie , mogą ubiegać się o finansowanie tzw. komponentu badawczego ze środków Narodowego Centrum Nauki.

NAWA daje naukowcom, którzy zdecydują się na powrót do kraju z zagranicy, możliwość zatrudnienia na polskiej uczelni, w instytucie naukowym lub badawczym, założenia własnej grupy projektowej i realizowania pomysłów badawczych. Do kraju zaproszeni zostaną doświadczeni naukowcy z rozpoznawalnym międzynarodowym dorobkiem, jak również wyróżniający się naukowcy na wczesnym etapie kariery, którzy pracowali naukowo za granicą przez co najmniej rok. Dla polskich jednostek naukowych jest to szansa na pozyskanie do współpracy specjalistów posiadających międzynarodowe doświadczenie oraz wiedzę z zakresu najnowszych trendów badawczych w swojej dyscyplinie naukowej – zachęca dr Grażyna Żebrowska, dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Program otwarty jest dla naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Przewidziane są dwie ścieżki ubiegania się o grant NAWA, odpowiednie dla etapu kariery naukowej powracającego naukowca: „Młody naukowiec” (Junior scientist) oraz „Doświadczony naukowiec” (Experienced scientist).

Powracającym naukowcem może być osoba, która: posiada polskie obywatelstwo, ma co najmniej stopień naukowy doktora (dla ścieżki „Młody naukowiec”, uzyskany nie wcześniej, niż 7 lat przed złożeniem wniosku); pracowała naukowo w zagranicznej uczelni, instytucie badawczym lub dziale badawczym przedsiębiorstwa i w tym czasie nie mieszkała i nie pracowała w Polsce; może wykazać się dorobkiem naukowym rozpoznawalnym międzynarodowo i wyróżniającym się w kontekście dyscypliny oraz etapu kariery; w ramach pracy naukowej za granicą kierowała realizacją co najmniej jednego projektu badawczego wyłonionego w konkursie krajowym i międzynarodowym (wymaganie dla ścieżki „Doświadczony naukowiec”). Nabór wniosków w programie trwa do 29 lipca 2021 r. Szczegółowe informacje na stronie programu.

Dotychczas do kraju w ramach programu powróciło 53 naukowców. Przyjechali z ośrodków akademickich i badawczych z takich krajów, jak: Austria, Francja, Holandia, Japonia, Stany Zjednoczone Ameryki, Szwajcaria, Wielka Brytania. Obecnie pracują m.in. w Warszawie, Gdańsku, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu i Szczecinie. Badacze, korzystając z zagranicznych kontaktów, budują międzynarodowe zespoły badawcze, współpracują z najlepszymi ośrodkami zagranicznymi, publikują artykuły naukowe w prestiżowych czasopismach z afiliacją polskiej uczelni oraz są zdobywcami prestiżowych międzynarodowych grantów, m.in. Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych, Europejskiej Organizacji Biologii Molekularnej, z programu „Horyzont 2020”. Laureaci „Polskich Powrotów” NAWA zdobywają także granty z Narodowego Centrum Nauki. Jednym z tych, którzy już wrócili, jest prof. Tomasz Wojdacz, specjalista od epigenetyki klinicznej, który pracuje obecnie w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym. O prowadzonych przez niego badaniach pisaliśmy w numerze 5/2019 FA.

MK, źródło: NAWA

Dyskusja (0 komentarzy)