Aktualności
Konkursy
18 Września
Opublikowano: 2019-09-18

Wystartował XXII konkurs na najlepsze polskie innowacje

Do 3 października można zgłaszać kandydatów do tytułu Polskiego Produktu Przyszłości. Konkurs promuje najbardziej innowacyjne wyroby i technologie opracowane w Polsce. Zwycięzcy otrzymają nagrody finansowe w wysokości 100 tys. zł.

Polski Produkt Przyszłości od ponad dwudziestu lat promuje i wspiera rozwój innowacyjnych produktów tworzonych w naszym kraju. Stanowi on też narzędzie służące zmianie postaw i świadomości w zakresie potrzeby wdrażania innowacji oraz korzyści wynikających ze współpracy sektora B+R i biznesu. Historia konkursu to ok. 1000 zgłoszonych projektów, spośród których nagrodzono 54 i wyróżniono 115. Wśród innowacyjnych pomysłów były m.in. substancja do wytwarzania produktów kosmetycznych i opatrunkowych, kompozyt kościozastępczy, inteligentny kosz na odpady, super bezpieczny system oświetlania lotnisk.

– Rozwiązania te nie tylko podnoszą jakość codziennego życia, ale także promują polską myśl techniczną i technologiczną. Wierzę też, że – co równie istotne – są inspiracją dla kolejnych pokoleń innowatorów – mówi dr inż. Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, współorganizator konkursu.

Nagrody gospodarcze to najczęściej wisienka na torcie w procesie wymagającym, zaangażowania, talentów i umiejętności wielu ludzi – setek godzin mrówczej pracy i dziesiątek prób i testów. Przyznając tytuły Polskiego Produktu Przyszłości i nagrody pieniężne chcemy dać dodatkowy impuls, który otworzy przed inżynierami, naukowcami i przedsiębiorcami tworzącymi innowacje drzwi na świat i pozwoli przyspieszyć ich rozwój – dodaje Adam Banaszak, zastępca prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Uczestnikami konkursu mogą być uczelnie, instytuty naukowe i badawcze, przedsiębiorcy i ich konsorcja prowadzące działalność na terenie Polski. Projekty zgłaszane do konkursu powinny być doprowadzone co najmniej do etapu prac wdrożeniowych (wymagany poziom gotowości technologicznej to co najmniej 6 TRL), albo wdrożone do produkcji maksymalnie 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku konkursowego. Zgłaszany produkt powinien być innowacyjny, a uczestnik musi być właścicielem autorskich praw majątkowych, patentowych lub innych praw własności intelektualnej dotyczących zgłaszanego produktu. Rywalizacja będzie odbywać się w trzech kategoriach:

  1. Produkt Przyszłości Instytucji Szkolnictwa Wyższego i Nauki,
  2. Produkt Przyszłości Przedsiębiorcy,
  3. Wspólny Produkt Przyszłości Instytucji Systemu Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Przedsiębiorcy

Laureaci konkursu otrzymają prawo do posługiwania się tytułem i znakiem Polski Produkt Przyszłości oraz wsparcie promocyjne, m.in. na stronie internetowej konkursu oraz jego organizatorów, w formie Katalogu prezentującego zwycięskie produkty, filmów, materiałów prasowych i innych materiałów informacyjnych związanych z konkursem. Zwycięzcy uhonorowani zostaną symboliczną statuetką i dyplomem oraz nagrodą finansową w wysokości 100 tys. zł., wyróżnieni otrzymają nagrodę w wysokości 25 tys. zł. Oprócz tego przewidziane są także nagrody specjalne za:

  • Produkt zgłoszony przez młodego przedsiębiorcę (funkcjonującego na rynku nie dłużej niż 3 lata),
  • Produkt z branży technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT),
  • Produkt w obszarze ekoinnowacji lub w innych obszarach, które zostaną zidentyfikowane w trakcie oceny zgłoszonych produktów.

Kandydatów do tytułu Polskiego Produktu Przyszłości można zgłaszać do 3 października. Patronat nad konkursem sprawuje Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Więcej informacji na stronie: http://www.parp.gov.pl/konkursppp.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)