Aktualności
Konkursy
21 Lutego
Opublikowano: 2019-02-21

XVIII konkurs Naukowej Fundacji Polpharmy

Naukowa Fundacja Polpharmy otwiera XVIII konkurs na finansowanie projektów badawczych. Granty o łącznej wartości ponad 21 mln zł otrzymały dotąd 72 zespoły.

Naukowa Fundacja Polpharmy corocznie ogłasza konkurs na najlepsze projekty badawcze w dziedzinie nauk farmaceutycznych i medycznych. W siedemnastu dotychczas przeprowadzonych konkursach wpłynęło ponad 700 wniosków. Granty o łącznej wartości ponad 21 mln zł otrzymały 72 zespoły badawcze wywodzące się zarówno z ośrodków akademickich, jak i instytutów naukowych. Realizacja ponad 60 z nich została zakończona, a wyniki opublikowane w renomowanych czasopismach naukowych.

Tematem ogłoszonego właśnie tegorocznego konkursu jest: „Poszukiwanie punktów uchwytu dla terapii celowanej z wykorzystaniem układu immunologicznego oraz  poszukiwanie mechanizmów oporności na stosowane obecnie metody immunoterapii”. Wniosek w wersji papierowej i elektronicznej na płycie CD należy przesłać drogą pocztową na adres: Naukowa Fundacji Polpharmy, ul. Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa w terminie od 1 marca do 1 czerwca  2019 r. (liczy się data stempla pocztowego). Regulamin, formularz wniosku oraz oświadczenia znajdują się na stronie internetowej Fundacji: www.polpharma.pl/fundacja. Wnioski złożone po terminie lub niezgodnie z regulaminem nie będą rozpatrywane.

Naukowa Fundacja Polpharmy założona w 2001 roku przez Polpharmę SA jest jedną z największych w kraju organizacji finansujących projekty badawcze realizowane przez polskich naukowców. Misją Fundacji jest wspieranie rozwoju nauk medycznych i farmaceutycznych, którą realizuje poprzez m.in. finansowanie badań naukowych w tych dziedzinach. Projekty badawcze są wyłaniane w drodze organizowanego corocznie konkursu.

W XVII edycji granty otrzymali: prof. Marek Niedoszytko z Katedry Pneumonologii i Alergologii Kliniki Alergologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego na „Badanie znaczenia procesów epigenetycznych w patogenezie mastocytozy nadzieją na znalezienie nowych możliwości terapeutycznych” (549 840 zł) oraz prof. Tomasz Sarnowski z Zakładu Biosyntezy Białka Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie na projekt „Identyfikacja epigenetycznych mechanizmów regulujących ekspresję kluczowych supresorów nowotworzenia w jasnokomórkowym raku nerki” (599 000 zł).

MK

 

Dyskusja (0 komentarzy)