Aktualności
Konkursy
17 Lutego
Źródło: UŁ
Opublikowano: 2022-02-17

Za miesiąc gala finałowa konkursu im. Kotarbińskiego

W niedzielę, 13 marca, poznamy tytuł najlepszej książki humanistycznej w Polsce. Jej autor otrzyma Nagrodę im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w wysokości 50 tys. zł.

Uroczystość ogłoszenia wyników siódmej edycji konkursu odbędzie się w studiu Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi. Weźmie w niej udział wąskie grono finalistów, członkowie Kapituły i zaproszeni goście. Galę uświetni koncert fortepianowy Marcina Maseckiego.

Transmisję z uroczystości będzie można obejrzeć w kanałach social media Uniwersytetu Łódzkiego na:

Spośród 70 zgłoszonych książek wydanych w 2020 roku do finału zakwalifikowano pięć:

  • Stefana Konstańczaka „Etyka niezależna w Polsce”, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego,
  • Doroty Korwin-Piotrowskiej „Eutoryka. Rzecz o dobrej (roz)mowie”, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
  • Krzysztofa Stachewicza „Doświadczyć prawdziwej rzeczywistości. Prolegomena do filozofii mistyki”, T. 1. „Filozofia doświadczenia mistycznego”, T. 2. „Człowiek wobec doświadczenia mistycznego”, Wydawnictwo Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
  • Zbigniewa Szmyta „Zbyt głośna historyczność. Użytkowanie przeszłości w Azji Wewnętrznej”, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
  • pracę zbiorową pod redakcją Danuty Ulickiej „Wiek teorii. 100 lat literaturoznawstwa polskiego” Monografia, „Wiek teorii” Antologia 1 i Antologia 2, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.

Wyboru laureata VII edycji konkursu dokona Kapituła Nagrody w dniu poprzedzającym galę, po przeprowadzeniu wnikliwych rozmów z autorami pięciu finałowych prac.

Mnogość pól zainteresowania jest tutaj szalenie frapująca i stwarza mocne wyzwanie dla czytelnika. Ale także jest to obowiązek stojący przed jury – chcielibyśmy spostrzec i docenić wielorakość tych pól i nie ograniczać się do książek z jednej tylko dziedziny, np. historii. Chcielibyśmy dostrzec całe to spektrum nauk humanistycznych, bo jesteśmy głęboko przekonani, że taka jest misja humanistyki: próbować dać człowiekowi rozumny ogląd rzeczywistości – mówi prof. Tadeusz Sławek, członek Kapituły Nagrody.

W skład Kapituły wchodzą wybitni polscy naukowcy: prof. Krzysztof Jasiecki, politolog i socjolog z SGH i UW; prof. Ryszard Kleszcz z Instytutu Filozofii UŁ; prof. Anna Legeżyńska, badaczka literatury z UAM; prof. Włodzimierz Nykiel z Wydziału Prawa i Administracji UŁ, rektor UŁ w latach 2008–2016; prof. Tadeusz Sławek, polonista i anglista z UŚ, rektor UŚ w latach 1996–2002; prof. Rafał Stobiecki z Instytutu Historii UŁ; ks. prof. Andrzej Szostek MIC, w latach 1998–2004 rektor KUL, obecnie etyk z UMCS i UW; prof. Elżbieta Żądzińska, rektor UŁ (przewodnicząca Kapituły).

Nagroda im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego, przyznawana przez Uniwersytet Łódzki, jest wyróżnieniem o charakterze ogólnopolskim, które zyskało renomę w środowisku naukowym. Konkurs umożliwia zaprezentowanie szerokiej publiczności wartości i różnorodności prac humanistycznych powstających w naszym kraju. W sumie, w siedmiu edycjach, ocenie Kapituły poddano blisko 430 pozycji naukowych. Dotychczasowymi laureatami są m.in.  prof. Jan Strelau, prof. Andrzej Friszke, prof. Jerzy Zajadło.

Patronem nagrody jest prof. Tadeusz Kotarbiński – wybitny filozof, logik i etyk; doskonały pedagog, człowiek głębokiej refleksji i autor niezwykle trafnych, ponadczasowych myśli; przedstawiciel lwowsko-warszawskiej szkoły filozoficznej. Po II wojnie światowej przeniósł się do Łodzi, gdzie współorganizował Uniwersytet Łódzki i został jego pierwszym rektorem. Jednym z najbardziej znanych dzieł Kotarbińskiego jest „Traktat o dobrej robocie” poświęcony prakseologii, czyli teorii sprawnego działania.

MK, źródło: UŁ

Tadeusz Kotarbiński 40 lat od śmierci


 

Dyskusja (0 komentarzy)