Aktualności
Konkursy
22 Sierpnia
Opublikowano: 2019-08-22

Zaproszenie do VI edycji konkursu na informację medialną organizowanego przez Urząd Patentowy RP

Urząd Patentowy RP zaprasza autorów publikujących w prasie, radiu, telewizji i mediach elektronicznych do udziału w VII edycji konkursu na informację medialną o tematyce związanej z ochroną własności intelektualnej, w tym własności przemysłowej. Własność intelektualna obejmuje wszelkie dziedziny twórczości określone w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz w ustawie prawo własności przemysłowej. Przedmiotami własności przemysłowej podlegającymi ochronie są wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, oznaczenia geograficzne, topografie układów scalonych.

Spośród nadesłanych prac jury Konkursu wybierze 5 najlepszych prac, a ich autorom przyznanych zostanie pięć równorzędnych nagród w wysokości po 5000 zł brutto.

Prace konkursowe powinny dotyczyć szeroko rozumianej problematyki ochrony własności intelektualnej, w tym przemysłowej, zwalczania nieuczciwej konkurencji, oraz zarządzania prawami na dobrach niematerialnych i ich komercjalizacji oraz znaczenia tych zagadnień dla rozwoju innowacyjności i kreatywności, zwłaszcza w działalności gospodarczej w Polsce.

Termin składania prac: do dnia 16 października 2019 r.

Do konkursu można zgłaszać przekazy medialne, które zostały opublikowane lub wyemitowane w okresie od 1 października 2018 r. do 30 września 2019 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Prace należy dostarczyć w formie przesyłki pocztowej lub osobiście na poniższy adres:

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
al. Niepodległości 188/192
00-950 Warszawa

z dopiskiem „konkurs na informację medialną”

Wszelkie dodatkowe pytania można kierować na adres: konkurs@uprp.gov.pl

Szczegółowe warunki konkursu zawarte zostały w załączonym powyżej regulaminie oraz formularzu zgłoszenia.

Adam Taukert

Formularz zgloszenia

Regulamin

Dyskusja (0 komentarzy)