Aktualności
Konkursy
06 Września
Źródło: Akademia Kopernikańska
Opublikowano: 2023-09-06

Złożono 19 wniosków w konkursie o Granty Mikołaja Kopernika

Dziewiętnaście wniosków złożono w pierwszym konkursie o finansowanie Grantów Mikołaja Kopernika – poinformowała Akademia Kopernikańska. Na realizację projektów badawczych z zakresu astronomii, ekonomii, prawa, medycyny oraz filozofii i teologii można otrzymać nawet 1,5 mln zł. 

Akademia Kopernikańska została powołana 1 września 2022 r. Nowa instytucja, wedle zamysłów jej pomysłodawców, ma zwiększyć konkurencyjność i przyczynić się do większej rozpoznawalności polskiej nauki w świecie. Głównym jej zadaniem jest realizacja Narodowego Programu Kopernikańskiego, który obejmuje m.in. finansowanie badań naukowych, w tym przyznawanie Stypendiów Kopernikańskich i Grantów Mikołaja Kopernika.

W lipcu opublikowano ogłoszenie o konkursie na Granty Mikołaja Kopernika. Zgodnie z regulaminem przyznawane są one międzynarodowym konsorcjom naukowym składającym się z naukowców o uznanej pozycji międzynarodowej i realizującym ważne projekty badawcze w obszarze: astronomii, ekonomii, prawa, medycyny oraz filozofii i teologii, z uwzględnieniem problematyki istotnie związanej z potrzebami Polski i Europy Środkowo-Wschodniej. Aplikować mogły uczelnie, instytuty naukowe oraz inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową. Nabór wniosków trwał tylko przez miesiąc, zamknięto go 24 sierpnia.

Jak poinformowała Akademia Kopernikańska na konkurs wpłynęło 19 wniosków. Zostały złożone m.in. przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach czy Szkołę Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości. Aplikować mogły również instytucje z zagranicy, stąd m.in. w gronie liderów konsorcjów jest także Uniwersytet Abat Olib CEU w Barcelonie. Z zapowiedzi, jaką złożył w lutym na łamach „Forum Akademickiego” prof. Grzegorz Górski, pełnomocnik ministra edukacji i nauki do spraw organizacji Akademii Kopernikańskiej. wynika, że wyników konkursu należy się spodziewać nie później niż 1 października.

Granty Mikołaja Kopernika służą wsparciu wnioskodawców i ich zespołów badawczych w sfinansowaniu niezbędnych działań, w szczególności w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie międzynarodowych projektów badawczych lub przeprowadzania badań naukowych we współpracy z partnerem międzynarodowym. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 1,5 mln zł. Okres realizacji grantu nie może przekraczać 36 miesięcy.

Przypomnijmy, że Granty Mikołaja Kopernika to nie jedyny instrument finansowania badań naukowych i wsparcia naukowców oferowany przez Akademię Kopernikańską. Przyznawane będą także Stypendia Kopernikańskie w wysokości do 10 tys. zł na prowadzenie przez młodych naukowców badań lub prac rozwojowych, dofinansowanie projektów badawczych lub zagranicznych staży badawczych,

MK

Uczyć się od najlepszych


Dyskusja (0 komentarzy)