Aktualności
Konkursy
12 Listopada
Źródło: www.efc.edu.pl
Opublikowano: 2020-11-12

Znamy laureatów konkursu o Nagrodę im. prof. Romana Czerneckiego

Edukacyjna Fundacja im. Romana Czerneckiego przyznała nagrody trojgu autorom publikacji, które przyczyniają się do pogłębiania debaty o edukacji w Polsce. Konkurs organizowany jest od 2018 roku.  

Nagroda im. prof. Romana Czerneckiego przyznawana jest w trzech kategoriach: publicystycznej, naukowej i specjalistycznej. Laureatami są naukowcy, edukatorzy i dziennikarze piszący o edukacji merytorycznie, nieszablonowo, odpowiedzialnie i z zaangażowaniem podchodzący do tematyki polskiego szkolnictwa. To jedyny konkurs w Polsce skierowany do autorów prac o edukacji. Patron Nagrody całe życie poświęcił nauczaniu.

W trzeciej edycji zgłoszono blisko 140 tekstów, z których kapituła konkursu nominowała do finału 16. Wyróżniono łącznie troje autorów – naukowców, publicystów, praktyków edukacji:

Wszyscy laureaci otrzymali statuetkę oraz nagrodę pieniężną w wysokości 10 tys. zł.

Fundacja EFC jest organizacją pozarządową założoną w 2009 roku przez rodzinę Romana Czerneckiego (1904–1986) – pedagoganauczyciela akademickiego, krzewiciela oświaty. Celem fundacji jest wspieranie równego dostępu do edukacji w całej Polsce, promowanie niestandardowych sposobów myślenia o kształceniu oraz poszerzanie nauki szkolnej o tematykę związaną z zaangażowaniem w społeczeństwo obywatelskie. W trzech dotychczasowych edycjach konkursu wyłoniono w sumie 10 laureatów i przyznano 27 wyróżnień.

MK, źródło: UW, EFC

Dyskusja (0 komentarzy)