Aktualności
Konkursy
19 Grudnia
Opublikowano: 2020-12-19

ZUT, Łukasiewicz – ITEE oraz geograf z UMK wśród laureatów EDUinspiracji

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu oraz dr hab. Marcin Świtoniak z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – to laureaci konkursu EDUinspiracje/EDUinspirator 2020 z obszaru szkolnictwa wyższego. 

EDUinspiracje to konkurs Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji promujący rezultaty przedsięwzięć edukacyjnych, dobrych praktyk, pokazujący, jak istotną rolę w życiu odgrywa proces uczenia się oraz dzielenia doświadczeniami i wiedzą. Biorą w nim udział instytucje, które są beneficjentami programów: Erasmus+, Europejski Korpus Solidarności, PO WER, Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży, Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży oraz instytucje należące do sieci Eurodesk Polska. Od 2011 roku nagrodzono już 166 projektów. Tegoroczna edycja EDUinspiracji przebiegła pod hasłem „Działam – Upowszechniam – Inspiruję”.

Chcemy promować te inicjatywy, które podejmują ciekawe tematy, motywują innych do działania, edukują, ale także zostały wzorowo zrealizowane – mówił w czasie gali online dr Paweł Poszytek, dyrektor FRSE.

Spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń do konkursu EDUinspiracje nominowano 54 instytucje. Nagrody przyznano w 11 kategoriach.

W kategorii „Szkolnictwo wyższe” laureatem został Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, na którym realizowano projekt „Mobilność edukacyjna w sektorze szkolnictwa wyższego z krajami partnerskimi”. Jego rezultatem były 22 mobilności studentów, pedagogów i pracowników administracyjnych. Uczelnia zaproponowała swoim partnerom udział w szkoleniach dotyczących uznawania efektów mobilności oraz upowszechniania wyników takich projektów.

W kategorii „Edukacja zawodowa” nagrodzono Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu za „Model kształcenia i certyfikacji dla trenerów-szkoleniowców w obszarze fotowoltaiki z zastosowaniem wymagań ECVET”. Projekt wychodził naprzeciw potrzebom rynku. Rośnie zapotrzebowanie na instalacje fotowoltaiczne , a co za tym idzie na profesjonalnych instalatorów i tych, którzy ich szkolą. W ramach projektu zrealizowano program podniesienia jakości kształcenia praktycznego dla osób z obszaru fotowoltaiki. Opracowano system szkoleniowy w edukacji zawodowej. Wypracowane rezultaty przyczynią się do modernizacji i doskonalenia systemów edukacji branżowej oraz szkoleń praktycznych dla trenerów.

EDUinspirator to z kolei konkurs dla osób, które aktywnie angażują się w realizację międzynarodowych projektów edukacyjnych, ich działania wyróżniają się wysoką jakością, a dzięki uczestnictwu w programach zarządzanych przez FRSE wpłynęły na otaczającą rzeczywistość. W tegorocznym konkursie nominowano 22 osoby. Laury przyznano w pięciu kategoriach.

W kategorii „Szkolnictwo wyższe” nagrodzono dr. hab. Marcina Świtoniaka z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, prodziekana ds. studentów Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej.  Brał udział bądź koordynował 10 naukowych i dydaktycznych projektów ogólnoeuropejskich. Był uczestikiem trzech wypraw polarnych. Opracował ponad 20 autorskich programów przedmiotów dotyczących gleboznawstwa i turystyki aktywnej. Niedawno podjął się kolejnego zadania w ramach projektów FRSE stworzenia portalu i aplikacji służących nauczaniu klasyfikacji gleb w powiązaniu z elementami grywalności.

MK

 

Dyskusja (0 komentarzy)
Tagi: