Aktualności
Konkursy
17 Kwietnia
Opublikowano: 2019-04-17

Zwiększyła się liczba lauretów konkursu TEAM-NET

Nie pięć, jak wcześniej zakładano, ale aż 11 projektów zostało zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu TEAM-NET Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Wszystko dzięki podniesieniu alokacji na konkurs do kwoty ponad 201 mln zł.

W konkursie TEAM-NET jednostki naukowe mogły zdobyć granty na stworzenie sieci współpracujących zespołów badawczych prowadzących interdyscyplinarne badania naukowe. Do konkursu zgłoszono łącznie 39 projektów. W wyniku merytorycznej oceny wniosków do finansowania początkowo zakwalifikowano pięć projektów na łączną kwotę 105 mln zł. Po podniesieniu alokacji na konkurs do kwoty ponad 201 mln zł, liczba zakwalifikowanych projektów wzrosła do jedenastu.

Poza wcześniej już wyłonionymi projektami z Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i Centrum Fizyki Teoretycznej PAN w ramach konkursu realizowane będą także przedsięwzięcia, których liderami są:

  • Politechnika Lubelska („Popioły lotne jako prekursory materiałów funkcjonalizowanych do zastosowania w inżynierii środowiska, budownictwie i rolnictwie”; wartość projektu 21 mln zł)
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu („Zaawansowane biokompozyty dla gospodarki jutra BIOG-NET”; wartość projektu 20,9 mln zł)
  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie („NeuroSmog: wpływ zanieczyszczeń powietrza na rozwijający się mózg”; wartość projektu 15,2 mln zł)
  • PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii sp. z o.o. („Hybrydowe platformy czujnikowe zintegrowanych układów fotonicznych na bazie materiałów ceramicznych i polimerowych”; wartość projektu 13,2 mln zł)
  • Politechnika Wrocławska („Wielofunkcyjne kompozyty aktywne biologicznie do zastosowań w medycynie regeneracyjnej układu kostnego”; wartość projektu 14 mln zł)
  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie („Rekonfigurowalny detektor do pomiaru przestrzennego rozkładu dawki promieniowania dla zastosowań w przygotowaniu indywidualnych planów leczenia pacjentów”; wartość projektu 12,1 mln zł).

Celem programu TEAM-NET jest umożliwienie realizacji w Polsce zakrojonych na szeroką skalę interdyscyplinarnych badań naukowych; wzmocnienie ponadregionalnej współpracy pomiędzy jednostkami naukowymi oraz budowanie kompetencji dotyczących wykorzystywania dostępnej infrastruktury badawczej lub rozwoju nowych technologii i usług badawczych. Program zapewni kontynuację dotychczasowych działań Fundacji w zakresie rozwoju kadr sektora B+R poprzez wsparcie projektów zespołowych realizowanych przez doświadczonych uczonych z całego świata, badaczy na wczesnych etapach rozwoju kariery z uwzględnieniem staży podoktorskich, jak również młodych doktorów zakładających swoje pierwsze zespoły badawcze.

MK

Wyniki konkursu TEAM-NET

 

 

 

Dyskusja (0 komentarzy)