Aktualności
Konkursy
08 Grudnia
Opublikowano: 2020-12-08

Zwycięzcy konkursu PSRP na najlepszą pracę dyplomową

Rozstrzygnięto konkurs Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na najlepszą pracę dyplomową wieńczącą studia I stopnia, studia II stopnia lub jednolite magisterskie oraz rozprawę doktorską.

Konkurs zorganizowano po raz pierwszy, chcąc docenić wysiłek włożony w napisanie, a później przygotowanie do obrony pracy dyplomowej, w niecodziennych, znacznie trudniejszych niż dotąd warunkach wymusoznych przez pandemię koronawirusa. Nagrodzono prace z zakresu: innowacyjnych rozwiązań wdrażanych do gospodarki; nauki na rzecz lokalnej społeczności (na poziomie powiatów, gmin lub niższym); edukacji, nauki i szkolnictwa wyższego.

Edukacja, nauka i szkolnictwo wyższe

rozprawa doktorska

 • I miejsce: Tamara Walczak-Kozłowska z Uniwersytetu Gdańskiego (Funkcjonowanie mechanizmów uwagi jako predyktor gotowości szkolnej dzieci urodzonych bardzo przedwcześnie)
 • II miejsce: Anna Baka z Uniwersytetu Wrocławskiego (Konstruowanie tożsamości w oparciu o mity na przykładzie subkultury metalowej: w stronę teorii kognitywnej)
 • III miejsce: Kamil Kleszczyński z Uniwersytetu Zielonogórskiego (Filozoficzne aspekty grywalizacji)

praca wieńcząca studia II stopnia bądź studia jednolite magisterskie

 • I miejsce: Emilia Gołębiowska z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (Wypalenie zawodowe nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej)
 • II miejsce: Marta Ryduchowska z Uniwersytetu Gdańskiego (Przemoc w liceum ogólnokształcącym w narracjach jego absolwentów)
 • III miejsce: Ewelina Czarnocka z Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie (Zakres pomocy postpenitencjarnej udzielanej osobom opuszczającym jednostki penitencjarne)

praca wieńcząca studia I stopnia

 • I miejsce: Krzysztof Kutwa z Uniwersytetu Warszawskiego (Praca po studiach – zależność między ukończonymi studiami a aktywnością zawodową)
 • II miejsce: Adam Bajguz z Politechniki Białostockiej (Komputerowa gra ekonomiczna poruszająca tematykę ekologiczną)
 • III miejsce: Natalia Lewandowska ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (Wpływ Brexitu na finansowanie szkolnictwa wyższego w Wielkiej Brytanii)

 

Innowacje wdrażane do gospodarki

rozprawa doktorska

 • I miejsce: Patrycja Suchorska-Woźniak z Politechniki Wrocławskiej (Czujniki rezystancyjne do detekcji wybranych markerów halitozy)
 • II miejsce: Anna Sobiepanek z Politechniki Warszawskiej (Application of label-free methods in the diagnostics and prognostics of metastatic melanoma)
 • III miejsce: Grzegorz Bury z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (Precise orbit determination of GNSS satellites using microwave and laser ranging data)

praca wieńcząca studia II stopnia bądź studia jednolite magisterskie

 • I miejsce: Katarzyna Białas z Politechniki Wrocławskiej (Study of the possibilities of controlling a mobile application using the NeuroSky MindWave brain-computer interface)
 • II miejsce: Martyna Krzywda z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, (Chemoenzymatyczna synteza dihydrochalkonów o interesujących smakach)
 • III miejsce: Maciej Sobczyk z Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie (Synteza i charakterystyka aerożeli)

praca wieńcząca studia I stopnia

 • I miejsce: Katarzyna Tataj z Politechniki Warszawskiej (Reakcje metanu i dwutlenki węgla w układzie plazmowym i plazmowo-katalitycznym)
 • II miejsce: Agnieszka Rosołowska z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy im Jana i Jędrzeja Śniadeckich (Ekologiczny materiał jako zamiennik tworzyw sztucznych)
 • III miejsce: Piotr Patynowski z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (Zalety pozycjonowania multi GNSS z wykorzystaniem niskobudżetowych odbiorników)

 

Nauka na rzecz lokalnej społeczności

rozprawa doktorska

 • I miejsce: Sylwia Krzysztofik z Politechniki Łódzkiej  (Miasto bez końca. Urbanizacja terenów objętych obszarowymi formami ochrony przyrody na wybranych przykładach z okolic Warszawy i Łodzi)
 • II miejsce: Wiktor Wróblewski z Politechniki Łódzkiej (Możliwość tymczasowego zagospodarowania „pustek miejskich)
 • III miejsce: Ilona Kamińska z Uniwersytetu Gdańskiego (Oszacowanie wartości ekonomicznej procesów równoważenia skutków eutrofizacji – regulacyjnej usługi ekosystemowej Zatoki Gdańskiej)

praca wieńcząca studia II stopnia bądź studia jednolite magisterskie

 • I miejsce: Renata Kruk-Kozłowska z Politechniki Białostockiej (Projekt przestrzeni terapeutycznej)
 • II miejsce: Magdalena Wawrzynowicz z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (Analizy przestrzenne przejazdów Wrocławskiego Roweru Miejskiego w kontekście zapotrzebowania na rozwój infrastruktury rowerowej)
 • III miejsce: Michał Kołodziej z Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki (Przywracanie zapomnianej historii. Rewitalizacja dawnej dzielnicy żydowskiej w Przedborzu)

praca wieńcząca studia I stopnia

 • I miejsce: Aneta Wita z Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki (Wpływ planowanej inwestycji Kanału Śląskiego na rozwój gminy Orzesze)
 • II miejsce: Maria Dubiec z Uniwersytetu Warszawskiego (Przekaz dziedzictwa kulturowego na Łemkowszczyźnie. Na przykładzie działalności instytucji kulturalnych powiatu gorlickiego)
 • III miejsce: Karolina Rogowska z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Koncepcja rewitalizacji gminy Rejowiec pod kątem rozwoju funkcji turystyczno-rekreacyjnych)

MK, źródło: PSRP

Dyskusja (0 komentarzy)
Tagi: