KontaktFORUM AKADEMICKIE
OGÓLNOPOLSKI MIESIĘCZNIK INFORMACYJNO-PUBLICYSTYCZNY

ul. Tomasza Zana 38, 20-601 LUBLIN
tel. 81 528-08-22
fax 81 525-91-51
e-mail: redakcja@forumakademickie.pl

Jeśli chcą Państwo zamieścić informację na portalu, prosimy o jej przesłanie na adres portal@forumakademickie.pl

REDAGUJE ZESPÓŁ:

Grzegorz Filip – dział publicystyki filip@forumakademickie.pl

Mariusz Karwowski – informacje, media elektroniczne karwowski@forumakademickie.pl

Piotr Kieraciński – redaktor naczelny, dział informacji kieracinski@forumakademickie.pl

Marek Remiszewski – sekretarz redakcji remiszewski@forumakademickie.pl

WSPÓŁPRACA:

Marek Wroński marekwro@gmail.com

Paweł Kaniuk – DTP www.thorg-studio.pl

Stefan Ciechan – fotograf

Aneta Zawadzka – informacje

Joanna Kosmalska – informacje

PROMOCJA I KOLPORTAŻ:

reklama@forumakademickie.pl

Ewa Kostowska kostowska@forumakademickie.pl

MATERIAŁY NA PORTAL:

portal@forumakademickie.pl

KONFERENCJE:

konferencje@forumakademickie.pl

Ewa Kostowska kostowska@forumakademickie.pl

ADRES REDAKCJI:

ul. Tomasza Zana 38
20-601 LUBLIN
tel. 81 528-08-22
fax 81 525-91-51
e-mail: redakcja@forumakademickie.pl

WYDAWCA:

Fundacja Forum Akademickie
ul. Tomasza Zana 38
20-601 LUBLIN

„Forum Akademickie” jest finansowane w ramach umowy 985/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność upowszechniającą naukę.


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie