Kontakt

FORUM AKADEMICKIE
OGÓLNOPOLSKI MIESIĘCZNIK INFORMACYJNO-PUBLICYSTYCZNY

ul. Tomasza Zana 38, 20-601 LUBLIN
tel. 81 528-08-22
e-mail: redakcja@forumakademickie.pl

Jeśli chcą Państwo zamieścić informację na portalu (osiągnięcia naukowców, zapowiedź konferencji, wydarzenie z życia uczelni), prosimy o przesłanie jej na adres karwowski@forumakademickie.pl

REDAGUJE ZESPÓŁ:

Grzegorz Filip – dział publicystyki filip@forumakademickie.pl
Mariusz Karwowski – informacje, media elektroniczne karwowski@forumakademickie.pl
Piotr Kieraciński – redaktor naczelny, dział informacji kieracinski@forumakademickie.pl
Marek Remiszewski – sekretarz redakcji remiszewski@forumakademickie.pl

WSPÓŁPRACA:

Marek Wroński marekwro@gmail.com
Paweł Kaniuk – DTP www.web-graf.pl
Stefan Ciechan – fotograf
Aneta Zawadzka – informacje

PROMOCJA I KOLPORTAŻ:

reklama@forumakademickie.pl
Ewa Kostowska kostowska@forumakademickie.pl

MATERIAŁY NA PORTAL, PATRONAT MEDIALNY:

karwowski@forumakademickie.pl

KONFERENCJE:

konferencje@forumakademickie.pl
Ewa Kostowska kostowska@forumakademickie.pl

ADRES REDAKCJI:

ul. Tomasza Zana 38
20-601 LUBLIN
tel. 81 528-08-22
e-mail: redakcja@forumakademickie.pl

WYDAWCA:

Fundacja Forum Akademickie
ul. Tomasza Zana 38
20-601 LUBLIN

„Forum Akademickie” jest dofinansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie umowy SONP/SN/514061/2021