Aktualności
Nagrody
20 Listopada
Opublikowano: 2020-11-20

Nagrody naukowe wydziałów Polskiej Akademii Nauk

Poszczególne wydziały Polskiej Akademii Nauk, jak co roku, przyznają nagrody naukowe. Znamy już nazwiska pierwszych laureatów. 

Nagrodę im. Marii Skłodowskiej-Curie w dziedzinie chemii otrzymał prof. dr hab. Marcin Stępień z Uniwersytetu Wrocławskiego za cykl prac dotyczących nowych strategii syntezy złożonych struktur aromatycznych. Nagroda im. Stanisława Staszica w dziedzinie nauk o Ziemi trafiła do dwuosobowego zespołu: prof. dr hab. Bogusław Bagiński z Uniwersytetu Warszawskiego  oraz Raymond Macdonald za cykl prac dotyczących badania przemian minerałów szeregu czewkinit-perrieryt (CGM), wywołanych przez oddziaływanie nań fluidów hydrotermalnych o zróżnicowanym składzie chemicznym.

Medalami im. Michała Oczapowskiego zostali odznaczeni: prof. dr hab. Anna Bach z Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja – za wybitny wkład w rozwój nauki o roślinach ozdobnych w kulturach in vitro; prof. dr hab. Barbara Bilińska z Uniwersytetu Jagiellońskiego, czł. koresp. PAN – za wybitny wkład w rozwój endokrynologii i biologii rozrodu; prof. dr hab. Paweł Sysa ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – za wybitny wkład w rozwój cytogenetyki zwierząt; prof. dr hab. Ewa Zimnoch-Guzowska z Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego – za wybitny wkład w rozwój genetyki i hodowli roślin; Wydział Bioinżynierii Zwierząt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – za wybitny wkład w rozwój bioinżynierii zwierząt i stosowanych nauk biologicznych.

Medal im. Jędrzeja Śniadeckiego otrzymał dr hab. Mirosław Ząbek, prof. z Kliniki Neurochirurgii i Urazów Układu Nerwowego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie – za opracowanie i wdrożenie nowatorskich i nowoczesnych metod leczenia chorób ośrodkowego układu nerwowego oraz za działalność organizacyjną i społeczną. Z kolei Nagrodę im. Jędrzeja Śniadeckiego przyznano zespołowi w składzie: prof. dr hab. Tomasz Guzik, dr hab. Mateusz Siedliński, dr Ryszard Nosalski z Katedry Chorób Wewnętrznych i Medycyny Wsi Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie – za cykl 5 publikacji pt. „Opisanie nowych  mechanizmów stanu zapalnego w nadciśnieniu tętniczym i określenie ich znaczenia dla ludzi za pomocą narzędzi genetycznych i badania klinicznego”.

Nagrody naukowe Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN:

  • Nagroda dla zespołu naukowego z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w składzie: prof. dr hab. Jacek Jaworski, mgr Magdalena Kędra,  dr Bartosz Tarkowski, dr Małgorzata Urbańska, dr Justyna Zmorzyńska – za cykl prac nt. „Nowe mechanizmy molekularne mTORopatii i epilepsji”;
  • Nagroda dla zespołu naukowego z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach w składzie: prof. dr hab. Anna Stochmal, dr hab. Beata Olas, prof. UŁ, dr Jerzy Żuchowski – za cykl prac nt. „Metabolity wtórne owoców, liści oraz gałązek rokitnika zwyczajnego (Hippophae rhamnoides L.)  jako naturalne substancje bioaktywne”;
  • Wyróżnienie dla zespołu naukowego z Instytutu Biologii Ssaków PAN w składzie: dr hab. Rafał Kowalczyk, prof. IBS PAN, mgr Emilia Hofman-Kamińska – za cykl prac nt. „Adaptacja dużych ssaków roślinożernych do zmian środowiskowych w holocenie”;
  • Wyróżnienie dla zespołu naukowego z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w składzie: prof. dr hab. Marek Świtoński, czł. koresp. PAN, prof. dr hab. Izabela Szczerbal, dr hab. Joanna Nowacka-Woszuk, dr hab. Monika Stachowiak (Dragan), mgr inż. Paulina Krzemińska, dr hab. Stanisław Dzimira, prof. dr hab. Wojciech Niżański – za cykl prac nt. „Zróżnicowanie gatunkowe podłoża genetycznego zaburzeń rozwoju płci zwierząt domowych i nowe podejście do ich diagnostyki”.

Wydział III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN uhonorował:

  • Nagrodą naukową im. Włodzimierza Kołosa w dziedzinie chemii dr. Bartosza Zambronia z Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie – za cykl prac dotyczących opracowania oryginalnych metod syntezy organicznej z zakresu odległej indukcji asymetrycznej w reakcjach chelatowanych organoindów generowanych z  β-laktamów z aldehydami;
  • Nagrodą naukową im. Stefana Pieńkowskiego w dziedzinie fizyki dr Dorotę Skowron z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego za wyniki prowadzonych badań dotyczących unikalnej trójwymiarowej mapy Drogi Mlecznej zbudowanej w oparciu o gwiazdy zmienne pulsujące – cefeidy;
  • Nagrodą naukową im. Wacława Sierpińskiego w dziedzinie matematyki dr. hab. Jarosława Mederskiego z Instytutu Matematycznego PAN w Warszawie – za prace z zakresu jakościowych i ilościowych własności rozwiązań pewnych równań Maxwella i Schroedingera;
  • Nagrodą naukową im. Ignacego Domeyki w dziedzinie nauk o Ziemi dr Annę Potysz z Uniwersytetu Wrocławskiego – za określenie wpływu czynników chemicznych i biotycznych na biowietrzenie pomiedziowych odpadów hutniczych: mobilność pierwiastków metalicznych rozpuszczanie faz mineralnych będących ich nośnikami.

Nagrody naukowe Wydziału IV Nauk Technicznych PAN:

Wydział I Nauk Humanistycznych nie podał jeszcze nazwisk nagrodzonych. Prezentacja laureatów odbędzie się w tym roku 10 grudnia w formie wideokonferencji.

MK

 

Dyskusja (0 komentarzy)
    Tagi: