Aktualności
Nagrody
23 Listopada
Zwój Estery (hebr. megillat Ester) / Zbiory ŻIH
Opublikowano: 2020-11-23

Uhonorowano autorów najlepszych książek naukowych o tematyce żydowskiej

Dr Dagmara Budzioch, autorka dwutomowej publikacji o zwojach Estery ze zbiorów Żydowskiego Instytutu Historycznego, zdobyła nagrodę główną w konkursie na najlepszą książkę naukową w dziedzinie historii i kultury Żydów w Polsce.

Nagroda im. Józefa A. Gierowskiego i Chonego Shmeruka, której wysokość wynosi 20 tys. złotych, została ustanowiona z inicjatywy środowisk akademickich związanych ze studiami żydowskimi w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, przy wsparciu finansowym Fundacji im. Marcella i Marii Roth. Jej patronami są dwaj wybitni uczeni, którzy wnieśli wielki wkład w poprawę relacji polsko-żydowskich i polsko-izraelskich, a także przyczynili się do rozwoju studiów żydowskich i badań nad dziejami polskich Żydów: prof. Józef A. Gierowski, rektor UJ w latach 1981–1987, i prof. Chone Shmeruk z Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie. Nawiązana przez nich w 1984 roku współpraca stanowiła impuls do podjęcia interdyscyplinarnych badań w zakresie judaistyki i zaowocowała ich ogromnym rozwojem.

Do trzeciej edycji konkursu, obejmującej publikacje naukowe wydane w 2019 roku, nadesłano 11 zgłoszeń. Kapituła nagrody wybrała do drugiego etapu 5 książek. Ostatecznie z uwagi na wysoki poziom publikacji postanowiła docenić wartość nominowanych publikacji i zgodnie z regulaminem nagrodzić 3 tytuły, zachowując przy tym prestiżowy charakter pierwszej nagrody.

Nagrodę główną zdobyła dr Dagmara Budzioch, która obroniła doktorat na Uniwersytecie Jagiellońskim, za książkę Zdobione zwoje Estery ze zbiorów Żydowskiego Instytutu Historycznego na tle tradycji dekorowania megilot Ester w XVII i XVIII wieku. T. 1. Zarys problematyki. T. 2. Reprodukcje. Dwutomowa publikacja poświęcona zwojom Estery ze zbiorów Żydowskiego Instytutu Historycznego to wyjątkowe przedsięwzięcie zarówno badawcze, jak i wydawnicze. Aby opisać tradycję dekorowania Księgi Estery, autorka przestudiowała ok. 300 rękopisów z kolekcji prywatnych i publicznych na całym świecie, m.in. z Nowego Jorku, Londynu, Tel Awiwu czy Zurychu. Na tym tle umieściła następnie zbiory zwojów z archiwum ŻIH, przygotowując w ten sposób pionierskie – tak w Polsce, jak i za granicą – zestawienie tego typu źródeł. Bogato ilustrowana praca po raz pierwszy udostępnia szerszej publiczności ten cenny i różnorodny materiał.

Laureatami 2. nagrody zostali prof. Marcin Wodziński i dr hab. Waldemar Spallek z Uniwersytetu Wrocławskiego za książkę Chasydyzm. Atlas historyczny. Jest to pierwsza kartograficzna wizualizacja i interpretacja mistycznego ruchu chasydyzmu, jednego z najważniejszych ruchów religijnych Europy Środkowo-Wschodniej i współczesnego Izraela i Ameryki Północnej.

Trzecią nagrodzoną jest dr Hanna Kozińska-Witt, autorka książki Politycy czy klakierzy? Żydzi w krakowskiej radzie miejskiej w XIX wieku, która ukazała się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przygotowując swoją publikację, przeprowadziła obszerną kwerendę w archiwach Krakowa, Warszawy i Lwowa, nie pominęła także zbiorów bibliotecznych. Ustalenia autorki rzucają nowe światło zarówno na funkcjonowanie samorządu miejskiego autonomicznego Krakowa, jak i na sposób obecności oraz formy aktywności żydowskich rajców w jego ramach.

Dyplomy uznania otrzymali także pozostali nominowani: Marta Janczewska i prof. Jacek Leociak za publikację Archiwum Ringelbluma. Antologia oraz prof. Adam Kaźmierczyk i dr Przemysław Zarubin za książkę Żydowski samorząd ziemski w Koronie (XVII-XVIII wiek). Źródła / Jewish Territorial Self-Government in the Crown in the Seventeenth and Eighteenth Centuries. Sources.

źródło: UJ

Dyskusja (0 komentarzy)