Aktualności
Nagrody
01 Lipca
Źródło: www.pcma.uw.edu.pl
Opublikowano: 2022-07-01

Archeolog z UW finalistą konkursu o nagrodę ERC. Trwa głosowanie publiczności

Dr hab. Artur Obłuski, dyrektor Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego, jest jednym z finalistów konkursu o nagrodę Europejskiej Rady ds. Badań „Public Engagement with Research Award”. Ma szansę także na nagrodę publiczności – głosowanie trwa do 14 lipca!

Nowatorskie podejście do prowadzenia badań archeologicznych Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW zostało docenione przez European Research Council. Dr hab. Artur Obłuski, kierownik ERC Starting Grant UMMA, jest jednym z dziewięciorga finalistów konkursu „Public Engagement with Research Award”. Nagrodę w wysokości 10 tys. euro, przyznawaną laureatom grantów ERC, którzy podczas realizacji projektów wykazali się doskonałością w zakresie angażowania społeczności spoza świata nauki, otrzymują najlepsi w każdej z trzech kategorii: Involve, Inspire (w tej kandydatem jest Polak) i Influence. Polski archeolog walczy również o uznanie publiczności – głosowanie trwa do 14 lipca. Nazwisko zwycięzcy zostanie ogłoszone jeszcze tego samego dnia podczas uroczystości wręczenia trzech nagród głównych.

Finansowany przez ERC projekt dr. hab. Artura Obłuskiego „UMMA – Urban Metamorphosis of the community of a Medieval African capital city” realizowany jest w Starej Dongoli, w Sudanie.

Stara Dongola, gdzie zachowały się pozostałości wspaniałych kościołów, klasztorów z największą na świecie kolekcją malowideł średniowiecznych czy najstarszy zachowany meczet w tej części Afryki i monumentalne grobowce misjonarzy islamskich, jest ważnym elementem światowego dziedzictwa kulturowego. Ten potencjał powinien służyć nie tylko archeologom prowadzącym tam wykopaliska, ale przede wszystkim społecznościom lokalnym i szerzej społeczeństwu sudańskiemu. Zainicjowaliśmy więc wraz ze społecznościami lokalnymi, ale także samorządami lokalnymi i regionalnymi oraz władzami centralnymi działania mające na celu strategiczne podejście do zachowanego na tym stanowisku dziedzictwa. Tak, aby nasi gospodarze poza splendorem mieli również bardziej wymierne korzyści, np. ekonomiczne w ramach zrównoważonego rozwoju, którego profity będą trafiać do lokalnych społeczności a nie dużych korporacji. Pamiętajmy, że Sudan jest ósmym najbiedniejszym krajem świata – wyjaśnia kierownik projektu.

Współpraca z lokalnymi społecznościami na rzecz archeologii, dziedzictwa i zrównoważonego rozwoju jest jednym z elementów nowoczesnej archeologii i wprowadzanej przez Artura Obłuskiego, dyrektora CAŚ UW, nowej strategii w badaniach Centrum. Jest to podejście, które ma promować zbliżenie pomiędzy naukowcami a mieszkańcami regionów, gdzie prowadzone są badania. Pozwala osadzić rezultaty prac archeologicznych w ich naturalnym kontekście społecznym i geograficznym. Wdrażanie tej strategii w badaniach w Dongoli koordynuje dr Tomomi Fushiya, która specjalizuje w collaborative archaeology (archeologia angażująca) i od lat pracuje nad podobnymi projektami w Sudanie.

Jak podkreślają Obłuski i Fushiya, praca nad projektem archeologicznym powinna przebiegać dwukierunkowo, z uwzględnieniem lokalnego punktu widzenia i tradycyjnej wiedzy o dziedzictwie kulturowym. Partnerstwo ze społecznościami lokalnymi w ramach projektu UMMA umożliwia pomyślną realizację projektu. Takie partycypacyjne, angażujące współczesne społeczeństwa, podejście daje możliwość prawdziwie dwustronnej współpracy i może przyczynić się do dekolonizacji metod stosowanych w archeologii w Sudanie.

Wśród dotychczas podjętych działań są m.in. programy informacyjne dla wszystkich członków społeczności lokalnej, m.in. dni otwarte, w trakcie których prezentowano najnowsze odkrycia; zajęcia edukacyjne; książka o Dongoli napisana wspólnie z mieszkańcami okolicznych miejscowości w języku arabskim i angielskim; pierwszy turystyczny start-up w postaci wyremontowanego jednego z domów nubijskich, który może teraz gościć turystów. Ponadto rozpoczęto działania na rzecz wpisania Starej Dongoli na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

MK, źródło: www.pcma.uw.edu.pl

Dyskusja (0 komentarzy)