Aktualności
Nagrody
26 Czerwca
Źródło: archiwum prywatne
Opublikowano: 2024-06-26

Badacz UPJPII z nagrodą Instytutu Wielkiego Księstwa Litewskiego

Dr Jan Bulak z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie otrzymał Nagrodę im. prof. Juliusza Bardacha za najlepszą pracę doktorską traktującą o Wielkim Księstwie Litewskim. 

Nagroda im. J. Bardacha, ustanowiona przez Instytut Wielkiego Księstwa Litewskiego, jest przyznawana od 2012 roku za najlepsze prace doktorskie poświęcone ideom i historii Wielkiego Księstwa, dotyczące problematyki spuścizny państwowej, prawnej i kulturalnej Wielkiego Księstwa Litewskiego w XIX–XX wieku lub też analizujące problemy związane z historią co najmniej dwóch krajów ziem byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego – Białorusi, Litwy, Polski i Ukrainy.

Uroczystość wręczenia tegorocznej nagrody odbyła się w ambasadzie Republiki Litewskiej w Warszawie. Laureatem pierwszego miejsca w konkursie został dr Jan Bulak z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie za pracę doktorską „Ekonomiczne aspekty funkcjonowania kościołów parafialnych w diecezji żmudzkiej (telszewskiej) w latach 1795–1844”. Promotorem doktoratu był dr hab. Marian Wolski.

Wielokrotnie podkreśla się, że z Krakowa jest bardzo daleko do Wilna i dlatego badania dziejów Litwy nie są u nas popularne. Chciałbym wejść w tę lukę badawczą i swoimi badaniami ją choćby troszkę wypełnić. Tym bardziej, że patrząc przez pryzmat – tak ważnej dla naszej uczelni i w ogóle dla społeczności akademickiej Krakowa – postaci św. królowej Jadwigi, wyraźnie widzimy, że nawet i z dalekiego Krakowa umiemy znajdować nić porozumienia z Litwinami, a nawet zjednywać ich serca… – powiedział po odebraniu nagrody.

Dr Jan Bulak pracuje w Instytucie Historii Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Po studiach na tej uczelni rozpoczął doktorat, w czasie którego pełnił funkcję prezesa Koła Naukowego „Phronesis” UPJPII. Po obronie podjął pracę naukową na swojej Alma Mater.

Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół historii Kościoła, historii regionalnej, ekonomicznych
aspektów funkcjonowania Kościoła rzymskokatolickiego, historii Wielkiego Księstwa Litewskiego, losów Polaków na Litwie. Zajmuje się badaniem historii gospodarczej Kościoła na Litwie oraz dziejami podkrakowskiej parafii Zielonki.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)