Aktualności
Nagrody
13 Września
Opublikowano: 2023-09-13

Badacze z UW i PAN z Nagrodą im. Strzembosza

Badacze związani z Instytutem Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutem Historii PAN otrzymali dwie równorzędne nagrody w konkursie na najlepszą książkę dotyczącą najnowszej historii. Organizatorem jest Fundacja im. Tomasza Strzembosza we współpracy z Instytutem Studiów Politycznych PAN i Collegium Civitas.

Nagroda im. Profesora Tomasza Strzembosza przyznawana jest od 2009 roku za najlepszą książkę dotyczącą najnowszej historii, tj. okresu od wybuchu II wojny światowej do 1989 roku. Konkurs skierowany jest do młodych historyków, którzy mogą zgłaszać wyłącznie debiutancką bądź drugą książkę w swoim dorobku. Publikacja musi być napisana w języku polskim, przystępnym językiem literackim, zrozumiałym dla przeciętnie wykształconego człowieka oraz być wyłącznie dziełem oryginalnej twórczości autora i wynikiem jego własnych badań.

W tym roku jury przyznało dwie równorzędne nagrody po 10 tys. złotych za książki: „Niedopowiedziane biografie. Polskie dzieci urodzone z powodu wojny”, której autorem jest dr Jakub Gałęziowski, oraz „Robinsonowie. Ludzie ukrywający się w gruzach Warszawy po upadku powstania w 1944 roku” autorstwa dr. Michała Studniarka. Przypomnijmy, że ten pierwszy tytuł znalazł się też w finale konkursu o Nagrodę im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Profesora Tadeusza Kotarbińskiego.

Jakub Gałęziowski jest doktorem historii Uniwersytetu w Augsburgu i Uniwersytetu Warszawskiego. Od ukończenia studiów magisterskich na Uniwersytecie Jagiellońskim w 2006 r. zajmuje się historią mówioną i badaniami biograficznymi. Brał udział w kilkunastu projektach dokumentacyjnych, w tym kilku międzynarodowych. Nagrał przeszło dwieście autobiograficznych wywiadów narracyjnych (ponad połowę w projektach dokumentacyjnych Ośrodka KARTA, z którym jest związany od 2006 roku). Jest redaktorem i współredaktorem książek opartych na źródłach mówionych oraz artykułów w czasopismach naukowych i w opracowaniach zbiorowych. Współzałożyciel, a od 2022 roku prezes Polskiego Towarzystwa Historii Mówionej. Pracownik naukowy (adiunkt) Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego.

Michał Studniarek – pisarz, tłumacz i historyk. Ukończył studia historyczne na Uniwersytecie Warszawskim, dwa lata temu uzyskał stopień doktora historii w Instytucie Historii PAN w Warszawie, z którym obecnie współpracuje, m.in. uczestnicząc w pracach Varsavianistycznego Zespołu Badawczego w Zakładzie Badań nad Dziejami Polski po 1945 roku. Autor opowiadań (z gatunku fantasy i horror) oraz powieści „Herbata z kwiatem paproci”. Pracuje jako tłumacz. Specjalizuje się w historii II wojny światowej oraz historii mówionej.

Dotychczasowymi laureatami Nagrody im. T. Strzembosza byli: dr Anna Wylegała (2022), dr Katarzyna Rembacka (2021), dr Anna Wilk (2020), dr Alicja Jarkowska-Natkaniec (2019), dr Witold Bagieński (2018), dr Justyna Dudek (2017), dr Mariusz Zajączkowski (2016), dr Ewa Rzeczkowska (2015 r.), dr Wojciech Frazik (2014), dr Bartosz Kaliski i dr Paweł Kowal (2013), Wojciech Königsberg i dr Hubert Wilk (2012), dr Joanna Hytrek-Hryciuk (2011), dr Tadeusz Ruzikowski (2010) i dr Jarosław Pałka (2009).

MK, źródło: www.fundacjastrzembosza.pl

Dyskusja (0 komentarzy)