Aktualności
Nagrody
27 Września
Źródło: www.pwr.edu.pl
Opublikowano: 2022-09-27

Badaczka z PWr pierwszą kobietą z prestiżową Nagrodą im. Kasha Mittala

Prof. Kazimiera A. Wilk z Politechniki Wrocławskiej – jako pierwsza kobieta na świecie – otrzymała prestiżową The Kash Mittal Award. Doceniono jej wybitne osiągnięcia w obszarze syntezy nowych surfaktantów wielofunkcyjnych, w tym głównie biozgodnych surfaktantów cukrowych.

Nagroda im. Kasha Mittala przyznawana jest wybitnym naukowcom z dziedziny surfaktantów. Ustanowiono ją w 2002 roku. Od tamtej pory laureatami byli tak uznani badacze, jak: Björn Lindman (Szwecja), Barry Ninham (Australia), Eric Kaler (USA), Raoul Zana (Francja), Brian Vincent (Wielka Brytania), Dominique Langevin (Francja), Nissim Garti (Izrael), Dinesh O. Shah (USA) Krister Holmberg (Szwecja), Larry Romsted (USA). Prof. Kazimiera A. Wilk jest nie tylko pierwszą kobietą, której przyznaną tę nagrodę, ale też pierwszym przedstawicielem polskiej nauki, który znalazł się w tym gronie.

Nazwisko zwycięzcy ogłaszane jest zawsze podczas uroczystości inaugurującej kolejne edycje Symposium on Surfactants in Solution. Ostatnia miała miejsce w Lublinie. Od samego początku przewodniczącym konferencji jest dr Kash Mittal, doktor honoris causa UMCS.

Prof. Kazimiera A. Wilk pracuje w Katedrze Inżynierii i Technologii Procesów Chemicznych na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej. Jest uznaną specjalistką w zakresie innowacyjnych technologii chemikaliów specjalistycznych, w szczególności otrzymywania produktów o wysokiej wartości dodanej, typu surfaktantów specjalistycznych, dekorowanych polimerów, a także projektowania racjonalnych technik enkapsulacji leków w nanonośnikach polimerowych i surfaktantowych do spowolnionego uwalniania. Zajmuje się również wytwarzaniem ekologicznych formulacji kosmetycznych i surfaktantowych. Stworzyła szkołę naukową  „Enkapsułowanie substancji aktywnych w nanonośnikach polimerowych i surfaktantowych”. Od 2020 r. kieruje Laboratorium Technologii Organicznej i Farmaceutycznej.

Jej dorobek naukowy obejmuje około 260 pozycji, w tym ponad 155 artykułów z Listy Filadelfijskiej (listy JCR), 35 patentów krajowych, 1 patent międzynarodowy, 1 know-how, 48 recenzowanych referatów w języku angielskim, 5 rozdziałów w książkach i 1 rozdział w monografii, 4 naukowe edytorstwa monografii konferencyjnych w języku angielskim. Dodatkowo w dorobku ma 7 prac popularyzujących naukę. Jest laureatką wielu prestiżowych nagród i wyróżnień, m.in. w 2010 r. otrzymała medal im. Wojciecha Świętosławskiego ze Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego za całokształt działalności naukowej, a w 2021 r. otrzymała Nagrodę Naukową im Włodzimierza Trzebiatowskiego.

źródło: PWr

Dyskusja (0 komentarzy)