Aktualności
Nagrody
20 Grudnia
Źródło: www.pwr.edu.pl
Opublikowano: 2022-12-20

Badaczka z PWr z Grand Prix targów KIDE 2022

Rozwiązanie autorstwa badaczki z Politechniki Wrocławskiej zdobyło Grand Prix Międzynarodowych Targów Wynalazczości i Designu KIDE 2022. To pierwsze tego typu wyróżnienie dla wynalazku z Polski.

Targi KIDE 2022, które organizowane są przez Światowe Stowarzyszenie Własności Intelektualnej i Wynalazczości oraz Tajwańskie Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Produktów Innowacyjnych, odbyły się na początku grudnia w Kaohsiung na Tajwanie. Impreza jest jednym z najważniejszych wydarzeń związanych z promocją innowacji i inwencji świata nauki i techniki.

Po raz pierwszy w historii nowatorskie rozwiązanie z Polski zdobyło najważniejszą nagrodę Grand Prix KIDE. Wyróżnienie to zostało przyznane aktywnym biologicznie surfaktantom pochodzenia naturalnego, mogącym znaleźć zastosowanie jako nowe, bezpieczne i efektywne produkty rolne. Autorką pomysłu jest prof. Joanna Feder-Kubis z Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej, która oprócz prestiżowej nagrody otrzymała również złoty medal targów KIDE 2022.

Istotą mojego wynalazku jest zastosowanie nowych związków powierzchniowo czynnych z komponentem pochodzenia naturalnego jako stymulatorów systemu odpornościowego roślin – mówi badaczka. – Wytworzone surfaktanty stymulują syntezę naturalnych hormonów, zwiększają ich aktywność, powodują zwiększenie odporności na niekorzystne warunki.

Główną zaletą opracowanej przez nią technologii jest prewencyjne działanie wytworzonych związków. Wpływa ono na uodpornienie się roślin na działanie grzybów, wirusów i bakterii.

Technologia ta wpływa na polepszenie ekonomiki upraw oraz zwiększenie plonu przy jednoczesnym wzroście jego jakości – wyjaśnia prof. Feder-Kubis.

Badania nad surfaktantami realizowane są w ramach kierowanego przez nią grantu „Inteligentna platforma bioispirowanych materiałów o jonowej naturze mających korzystny wpływ na rośliny”, na który otrzymała dofinansowanie z Narodowego Centrum Nauki w ramach programu Opus.

źródło: PWr

Dyskusja (0 komentarzy)