Aktualności
Nagrody
07 Lutego
Fot. Andrzej Romański
Opublikowano: 2022-02-07

Badaczka z UMK z prestiżowym Medalem Diraca

Dr hab. Katharina Boguslawski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu została laureatką Medalu Diraca za opracowanie nowych metod chemii kwantowej dla stanów podstawowych i wzbudzonych silnie i słabo skorelowanych układów opartych na sieciach sensorowych.

Medal Diraca przyznawany jest corocznie (od 1998 r.) przez Światowe Stowarzyszenie Chemii Teoretycznej i Obliczeniowej (World Association of Theoretical and Computational Chemists, WATOC). Trafia do wybitnych chemików obliczeniowych, którzy nie ukończyli 40 roku życia. Wśród 24 dotychczasowych laureatów był tylko jeden Polak – prof. Jerzy Ciosłowski z Uniwersytetu Szczecińskiego. Do grona wyróżnionych tym odznaczeniem dołączyła właśnie dr hab. Katharina Boguslawski, prof. UMK z Instytutu Fizyki na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Doceniono ją za opracowanie nowych metod chemii kwantowej dla stanów podstawowych i wzbudzonych silnie i słabo skorelowanych układów opartych na sieciach sensorowych.

Jej działalność naukowa obejmuje opracowywanie metod struktur elektronowych dla stanów podstawowych i wzbudzonych na styku fizyki i chemii. Doktorat w zakresie chemii uzyskała w 2013 roku z ETH w Zurichu. Po odbyciu stażu podoktorskiego na Uniwersytecie McMaster (Kanada) dołączyła jako adiunkt do Instytutu Fizyki (2016 r.), by utworzyć tu własną grupę badawczą. W 2019 roku uzyskała habilitację z fizyki. Była laureatką prestiżowych grantów badawczych, takich jak Early-Postdoc Mobility (Szwajcarska Narodowa Fundacja Nauki), Banting postdoctoral fellowship (Rząd Kanady), SONATA BIS (Narodowe Centrum Nauki), Small Grant Scheme (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju) i MSCA-IF-EF (Komisja Europejska) oraz stypendiów, takich jak Start 2016 (Fundacja na rzecz Nauki Polskiej), a także stypendium dla wybitnych młodych naukowców (MNiSW) oraz Nagrody Naukowej „Polityki”.  Jest współzałożycielką i główną twórczynią pakietu oprogramowania PyBEST, służącego do obliczeń struktury elektronowej na styku fizyki i chemii. Zasiada w Akademii Młodych Uczonych PAN.

MK, źródło: UMK

Na UMK powstała nowoczesna platforma do obliczeń struktury elektronowej

 

Dyskusja (0 komentarzy)