Aktualności
Nagrody
04 Listopada
Fot. A. Surowiec
Opublikowano: 2021-11-04

Betonowy Oskar dla naukowca z Politechniki Rzeszowskiej

Prof. Tomasz Siwowski z Politechniki Rzeszowskiej otrzymał Betonowego Oskara – wyróżnienie dla osób i instytucji o znaczącym dorobku w zakresie technologii betonu zarówno w obszarze nauki, jak i rzeczywistych realizacji obiektów budowlanych.

Wręczenie nagrody odbyło się podczas „Dni Betonu”. To organizowana co 2 lata ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna dotycząca współczesnych tendencji w rozwoju materiałów i technologii betonowych. Tegoroczna edycja wydarzenia miała miejsce w Wiśle.

Wśród czterech zdobywców Betonowych Oskarów znalazł się jeden przedstawiciel środowiska akademickiego – prof. dr hab. inż. Tomasz Siwowski, kierownik Katedry Dróg i Mostów na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury. Prowadzi badania w zakresie wdrażania nowych materiałów do budowy i utrzymania infrastruktury drogowej oraz diagnostyki i trwałości obiektów będących elementami infrastruktury. W tych obszarach kierował wieloma projektami badawczymi oraz realizował usługi badawcze dla administracji drogowej i firm prywatnych. Jest autorem kilkuset publikacji naukowych z tego zakresu, a także kilku patentów.

Prof. Tomasz Siwowski stoi na czele rzeszowskiej firmy Promost Consulting, zajmującej się projektowaniem i zarządzaniem dużymi inwestycjami infrastrukturalnymi. Jest projektantem kilkudziesięciu obiektów mostowych. Zasiada w Radzie Naukowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz w Zarządzie Związku Mostowców RP, którego jest wiceprezesem.

Od ponad 30 lat projektuję i buduję mosty z różnych materiałów, oczywiście najwięcej z betonu. Idąc śladami swojego szefa, prof. Andrzeja Jarominiaka, zawsze starałem się łączyć doświadczenia z uczelni z praktyką zawodową: projektową i konsultingową. Dzięki temu udało mi się wdrożyć, często po raz pierwszy w naszym kraju, betony niekonwencjonalne i łączyć je z innymi różnymi niekonwencjonalnymi materiałami budowlanymi. Wśród tych pionierskich realizacji były m.in. pierwsze wzmocnienia mostów betonowych materiałami kompozytowymi, mosty z betonu lekkiego, mosty z betonu samozagęszczalnego czy ostatnio mosty hybrydowe kompozytowo-betonowe.. Ale tych „betonowych” osiągnięć bym nie miał, gdyby nie grupa moich naukowych przewodników w obszarze konstrukcji z betonu. Zacznę od prof. Kazimierza Flagi, który w latach dziewięćdziesiątych uczył mnie, jak robić ekspertyzy mostów betonowych, jak oceniać i badać obiekty zarysowane i uszkodzone. Życzliwość, z jaką się wtedy spotkałem jako młody adept nauki, pamiętam do dzisiaj. Potem w życiu zawodowym i naukowym znaczne wsparcie uzyskałem od prof. Wojciecha Radomskiego, który pomagał mi wdrażać wzmocnienia kompozytowe i beton samozagęszczalny. A ostatnio mam dużą przyjemność współpracować z kolejnym wybitnym „cicerone” naszej branży – prof. Antonim Szydło, z którym próbujemy zrobić coś, czego w Polsce dotychczas nie robiono – nawierzchnię betonową na mostach i w tunelach – mówił prof. Tomasz Siwowski, odbierając nagrodę.

źródło: PRz

 

Dyskusja (0 komentarzy)