Aktualności
Nagrody
07 Września
Fot. Konrad Zalewski
Opublikowano: 2023-09-07

Do 15 września zgłoszenia do Nagrody Instytutu De Republica

Do 15 września wydłużono termin zgłoszeń do Nagrody Instytutu De Republica za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych. Na laureatów każdej z konkursowych kategorii czeka 15 tys. złotych. 

Inicjatywa ma na celu wsparcie i promocję najzdolniejszych młodych uczonych, prowadzących badania w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych, a także docenienie wybitnych polskich naukowców, którzy dzięki swojej pasji, pracy i odkryciom stają się inspiracją dla młodych pokoleń. Wyróżnienie przyznawane przez Instytut De Republica ma charakter honorowy i edukacyjny. Dzięki niemu można bliżej poznać badania i twórczość polskich naukowców. Jego rolą jest podkreślenie renomy i niepowtarzalności wkładu wszystkich laureatów w rozwój polskiej nauki.

Nagroda przyznawana jest w trzech kategoriach: w dziedzinie nauk humanistycznych, w dziedzinie nauk społecznych oraz za działalność międzynarodową w dziedzinie nauk humanistycznych lub społecznych. Konkurs obejmuje także Nagrodę specjalną za całokształt dorobku naukowego w dziedzinie nauk humanistycznych lub społecznych. Na laureatów czekają: statuetka, 15 tys. złotych oraz możliwość wydania publikacji.

W konkursie mogą wziąć udział osoby, które posiadają co najmniej stopień naukowy doktora nauk humanistycznych lub społecznych i nie ukończyły 40 roku życia. Zgłoszenia należy dokonać za pomocą elektronicznego formularza, termin przyjmowania kandydatur mija 15 września 2023 roku. Regulamin oraz wszelkie pozostałe szczegóły dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej Instytutu De Republica.

Premierową edycję konkursu rozstrzygnięto w październiku ubiegłego roku. Wśród laureatów znalazła się m.in. dr hab. Monika Płużyczka z Uniwersytetu Warszawskiego, twórczyni międzynarodowego konsorcjum badawczo-naukowego i szkoleniowego z partnerami zagranicznymi ELIT, z którą rozmawialiśmy w kwietniowym numerze FA.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)