Aktualności
Nagrody
14 Marca
Opublikowano: 2022-03-14

Do 31 maja zgłoszenia kandydatów do Nagrody Instytutu De Republica

Nagrodę za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych i sztuki ustanowił Instytut De Republica. Zgłoszenia do pierwszej edycji konkursu przyjmowane są do końca maja tego roku.

Celem Nagrody Instytutu De Republica jest wspieranie i promocja najzdolniejszych młodych uczonych, prowadzących badania w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych i sztuki, a także docenienie wybitnych polskich naukowców, którzy swoją pracą, całym dorobkiem naukowym oraz działalnością międzynarodową stanowią inspirację dla młodych pokoleń.

Wyróżnienie przyznawane przez Instytut De Republica ma charakter honorowy i edukacyjny, dzięki któremu bliżej można poznać badania i twórczość polskich naukowców. Jego rolą jest podkreślenie renomy i niepowtarzalności wkładu wszystkich laureatów w rozwój polskiej nauki.

Nagroda Instytutu De Republica to honorowe wyróżnienie skierowane do polskich naukowców – zarówno tych młodych, jaki i tych, którzy całe swoje życie poświęcili nauce. Pragniemy za jej pośrednictwem nobilitować, a jednocześnie wyrazić szczególną wdzięczność za dostarczenie swoją pracą inspiracji badawczej dla całej rzeszy specjalistów wielu dziedzin. Jestem przekonany, że konkurs przyczyni się do popularyzacji polskiej nauki, a dzięki otrzymanym zgłoszeniom będziemy mogli bliżej poznać dokonania naukowców, często niedocenianych w Polsce i na świecie – mówi dr hab. Bogumił Szmulik, dyrektor Instytutu De Republica.

W konkursie mogą uczestniczyć młodzi naukowcy, czyli osoby do 40 roku życia, które na wczesnym etapie kariery wykazują potencjał osiągnięcia pozycji liderów w swojej dziedzinie, oraz wszyscy naukowcy (bez ograniczenia wiekowego) posiadający znaczący dorobek naukowy. Kandydatów mogą zgłaszać: uczelnie, podstawowe jednostki organizacyjne uczelni, instytuty badawcze, jednostki naukowe i komitety naukowe Polskiej Akademii Nauk, wydziały lub komisje Polskiej Akademii Umiejętności, stowarzyszenia naukowe, a także osoby prywatne. Zgłoszenia przyjmowane są do końca maja.

Spośród nadesłanych propozycji Komisja Konkursowa składająca się z przedstawicieli świata nauki wyłoni laureatów w danej kategorii: nauk humanistycznych; nauk społecznych; sztuki; za cały dorobek naukowy oraz za działalność międzynarodową. Każdy otrzyma statuetkę zaprojektowaną przez wybitnego rzeźbiarza Macieja Zychowicza, nagrodę pieniężną w wysokości 10 tys. zł oraz możliwość wydania własnej publikacji w Wydawnictwie Instytutu De Republica (w terminie do 2 lat od przyznania nagrody).

Regulamin zawierający szczegółowy opis konkursu oraz listę wymogów niezbędnych do prawidłowego zgłoszenia kandydata, a także wszystkie dokumenty, znajdują się na stronie internetowej www.iderepublica.pl.

MK

Nagroda IDR pion

Dyskusja (0 komentarzy)