Aktualności
Nagrody
09 Stycznia
Źródło: www.klub-fnp.pl
Opublikowano: 2024-01-09

Do końca stycznia zgłoszenia kandydatów do Nagrody im. Artura Rojszczaka

Klub Stypendystów Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej po raz osiemnasty ogłosił konkurs o Nagrodę im. Artura Rojszczaka, tragicznie zmarłego znakomitego filozofa, jednego ze swoich założycieli i głównych animatorów. Zgłoszenia tylko do końca stycznia! 

Nagroda im. Artura Rojszczaka jest indywidualną nagrodą pieniężną (5 tys. zł) przyznawaną młodym doktorom, którzy obronili pracę doktorską w ciągu ostatnich pięciu lat od złożenia wniosku. Kandydatów do Nagrody mają prawo zgłaszać członkowie Klubu na podstawie informacji własnych i przekazanych im przez środowisko naukowe. Termin składania wniosków upływa 31 stycznia 2024 roku.

Istnieje wiele programów nagród przyznawanych za wybitne osiągnięcia naukowe. Jednakże, w czasach pościgu za sukcesem mierzonym komercyjną skutecznością aplikacji czy pozycją w indeksie cytowań na rynku literatury naukowej, pewne fundamentalne dla świata nauki wartości umykają uwadze sponsorów i nieczęsto są nagradzane. Nagroda im. Artura Rojszczaka ma za szczególne zadanie promować humanistyczną postawę, szerokość horyzontów i umiejętność przekraczania ram wąskich specjalizacji naukowych — wartości, których uosobieniem był nasz Kolega – piszą członkowie Klubu Stypendystów Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.

W ub.r. laureatką została dr Natalia Judzińska z Zakładu Badań Narodowościowych Instytutu Slawistyki PAN w Warszawie. Nominowano ją za pracę naukową dotyczącą materialnego wymiaru kryzysu humanitarnego na granicy polsko-białoruskiej oraz za powołanie grupy „Badaczki i Badacze na Granicy” i niesienie pomocy humanitarnej w obszarze nadgranicznym.

Artur Rojszczak był filozofem analitycznym i historykiem filozofii, znawcą pism i tradycji Franza Brentany. Obronił doktorat pod kierownictwem Jana Woleńskiego w 1997 roku. Pracował kolejno na Uniwersytecie Jagiellońskim, Salzburskim (1994) i na State University of New York. Dzięki stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej prowadził także badania na Uniwersytecie Buffalo (1998–99). W 1999 roku był jednym z organizatorów 11 Międzynarodowego Kongresu Logiki, Metodologii i Filozofii Nauki (11th International Congress of Logic Methodology and Philosophy of Science) w Krakowie.

Regulamin Nagrody oraz wszelkie szczegółowe informacje o naborze dostępne są na stronie internetowej Klubu. Od 2015 roku laureat bądź laureatka otrzymuje statuetkę projektu Martyny Ceglińskiej.

Klub Stypendystów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej zrzesza laureatów programów stypendialnych Fundacji na rzecz Nauki Polskiej adresowanych do osób po doktoracie, tj. Kolumb, Homing/Powroty, Homing-Plus, Pomost, Mistrz, oraz liderów projektów Team, Welcome, Focus i Idee dla Polski. Do celów Klubu należą: interdyscyplinarna i międzypokoleniowa integracja stypendystów FNP, działania wspierające naukę i propagujące etos naukowca oraz nauczyciela, krzewienie dobrej praktyki naukowej i podnoszenie kwalifikacji, wspieranie działań promujących naukę, także wzajemna pomoc stypendystom w sytuacjach losowych.

Członkowie Klubu organizują co roku spotkania, w których, poza stypendystami i przedstawicielami FNP, biorą udział zaproszeni goście specjalni i naukowcy uznawani za autorytety w swojej dziedzinie. Spotkania te są okazją do wzajemnego zaprezentowania swoich zainteresowań badawczych, dyskusji, nawiązywania przyjaźni. Inną formą aktywności jest cykl szkoleń liderów, które mają za zadanie doskonalenie umiejętności z zakresu psychologii komunikacji, zarządzania czy zdobywania funduszy na prace badawcze oraz przygotowywanie stypendystów do pełnienia kierowniczych stanowisk na uczelniach. Dodatkowo Klub organizuje także sympozja naukowe będące platformą do nawiązywania współpracy interdyscyplinarnej.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)