Aktualności
Nagrody
17 Czerwca
Źródło: Twitter/CBSS
Opublikowano: 2021-06-17

Doktorantka UG z Baltic Sea Science Award

Marta Skorek, doktorantka w Instytucie Skandynawistyki i Fennistyki Uniwersytetu Gdańskiego, znalazła się w gronie trojga laureatów prestiżowej Baltic Sea Science Award 2021. Doceniono jej rozprawę doktorską poświęconą koncepcji zrównoważonego rozwoju w regionie Morza Bałtyckiego i jej społeczno-ekologicznym implikacjom.

Ceremonia wręczenia nagrody odbyła się podczas Międzynarodowej Konferencji Towards a new ERA for Research and Innovation in the Baltic Sea Region zorganizowanej przez Baltic Science Network I CBSS Baltic Sea Science Day. Marta Skorek odebrała nagrodę za projekt badawczy pt. „Discourse shapes marine space: Representations of the macro-regional governance of the Baltic Sea and their social-ecological implications” (Dyskurs kształtuje przestrzeń morską: Reprezentacje makroregionalnego zarządzania Morzem Bałtyckim oraz ich społeczno-ekologiczne implikacje).

Moja rozprawa ogniskuje się wokół wielowymiarowego pojęcia przestrzeni Morza Bałtyckiego zarządzanej na poziomie makroregionalnym. Przez pryzmat relacji na linii ludzie-ekosystem morski konstruowanych w Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego, praca ta krytycznie przygląda się koncepcji zrównoważonego rozwoju oraz powiązanym z nią pojęciom takim jak: edukacja, nauka, badania czy innowacje. Czerpiąc z wielu wzajemnie uzupełniających się dziedzin, w tym ekologicznej analizy dyskursu, kulturoznawstwa, socjologii, ekologii morza, oceanografii czy zarządzania środowiskiem morskim, tworzy ona wspierającą przestrzeń do opracowania alternatywnych scenariuszy rozwoju dla tego makroregionu w świetle dostępnych publikacji naukowych – tłumaczy laureatka.

Nagroda Baltic Sea Science Award 2021 przyznawana jest za wybitny wkład w transgraniczną współpracę badawczą w obszarze Regionu Morza Bałtyckiego (BSR) w dziedzinie zrównoważonego rozwoju. Obok Polki uhonorowano w tym roku Evaldasa Makrickasa z Vytauto Didžiojo universitetas w Kownie oraz Jordiego Hintzena z Syddansk Universitet w duńskim Odense.

To dla mnie ogromne wyróżnienie, które zarówno bardzo mnie cieszy, jak i zobowiązuje do dalszych badań oraz przełożenia uzyskanych wyników na projekty edukacyjne oraz działania mające na celu popularyzację wiedzy naukowej. Nagroda ta dodatkowo motywuje mnie do stworzenia wspierającej przestrzeni do inspirujących dyskusji, wymiany poglądów, prezentowania rozmaitych perspektyw, dzielenia się doświadczeniami oraz podejmowania działań interdyscyplinarnych. Tak niezwykły potencjał ma nowo powstałe Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, którego mam zaszczyt być częścią – przyznaje Marta Skorek, doktorantka na Wydziale Filologicznym UG.

Aby projekt badawczy mógł wziąć udział w naborze do nagrody musiał mieć charakter transgraniczny i obejmować zasięgiem co najmniej dwa kraje w regionie Morza Bałtyckiego (albo poprzez udział kandydata w zespole międzynarodowych, albo poprzez opracowywanie transgranicznego zagadnienia/problemu badawczego), a ponadto wnosić wkład do strategii badań i innowacji na poziomie makroregionalnym lub europejskim w Regionie Morza Bałtyckiego (np. HORIZON, EUSBSR, CBSS Science Research Innovation Agenda, Baltic 2030).

źródło: UG

 

 

Dyskusja (0 komentarzy)