Aktualności
Nagrody
16 Listopada
Źródło: www.filozofia.uw.edu.pl
Opublikowano: 2023-11-16

Filozof z UW z Medalem Młodego Uczonego

Dr Mateusz Łełyk z Wydziału Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego – jako pierwszy humanista w historii – otrzymał Medal Młodego Uczonego. Wyróżnienie przyznawane jest przez Politechnikę Warszawską.

Medal ustanowiony przez Politechnikę Warszawską w 2007 roku przyznawany jest za wybitne i uznane osiągnięcia w dziedzinie nauki i innowacji technicznej oraz inne wybitne osiągnięcia twórcze. Wyróżnienie ma służyć promocji dokonań młodych naukowców cechujących się samodzielnością koncepcji twórczych i szczególną dynamiką rozwoju. Nadawany jest osobom, które nie przekroczyły 35 roku życia.

W środę, 15 listopada, podczas uroczystości święta Politechniki Warszawskiej wyróżnienie wręczono dr. Mateuszowi Łełykowi z Wydziału Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego.

Niezwykle doceniam to, że Kapituła Medalu Młodego Uczonego ma tak szerokie spojrzenie na działalność naukową i zdecydowała się na pójście pod prąd panującym obecnie trendom do coraz węższej specjalizacji. To wyróżnienie daje mi także wielką motywację do dalszej pracy, w szczególności nad tymi problemami, które wychodzą poza, ściśle pojęte, granice mojej obecnej dyscypliny – powiedział badacz.

Obszarem jego aktywności naukowej jest filozofia matematyki, a dokładniej zagadnienia związane z uzasadnianiem poprawności układów aksjomatów dla matematyki. W swojej pracy wykorzystuje formalne narzędzia współczesnej logiki matematycznej do modelowania i wyjaśniania problemów filozoficznych.

Ukończył studia na Uniwersytecie Warszawskim w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych (MISH) z kierunkiem wiodącym filozofia oraz na kierunku matematyka na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW. W 2017 roku otrzymał tytuł doktora na ówczesnym Wydziale Filozofii i Socjologii UW.

Obecnie pracuje w Zakładzie Logiki na Wydziale Filozofii UW. Jest stypendystą programu START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) oraz laureatem stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców.

źródło: UW

Dyskusja (0 komentarzy)