Aktualności
Nagrody
18 Lutego
Źródło: MNiSW
Opublikowano: 2024-02-18

Gala Nauki Polskiej: Minister wręczył nagrody za działalność naukową i akademicką

Z okazji Dnia Nauki Polskiej w auli Politechniki Warszawskiej odbyła się uroczysta gala, podczas której minister nauki Dariusz Wieczorek wręczył nagrody najbardziej wyróżniającym się przedstawicielom środowiska szkolnictwa wyższego i nauki. Laureaci zostali uhonorowani w pięciu kategoriach: za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej, organizacyjnej oraz całokształt dorobku.

Przypadający 19 lutego, w rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika, Dzień Nauki Polskiej to okazja do upamiętnienia osiągnięć najwybitniejszych polskich uczonych, którzy na stałe wpisali się w historię nauki, dokonując przełomowych odkryć w różnych dziedzinach nauki. To również wyraz uznania dla współczesnych polskich badaczy, a także inspiracja do podejmowania przedsięwzięć naukowych oraz wzmacniania zainteresowania nauką i poszerzania zainteresowań.

Mamy wspaniałe kadry, wspaniałych naukowców, świetne osiągnięcia. Nie wstydźmy się tego, mówmy o tym, bo mamy powody do dumy! – podkreślał minister Dariusz Wieczorek w trakcie Gali Nauki Polskiej, która odbyła się w niedzielę na Politechnice Warszawskiej. – Dziś zaczyna się nowa era dla naszej nauki. Chciałbym, żeby kadencja tego rządu została w pamięci jako najlepsza dla rozwoju polskiej nauki. Będziemy kontynuować dialog i wypracowywać wspólne stanowiska ze środowiskiem, aby jak najlepiej spełnić jego oczekiwania – dodał.

W przeddzień święta polskiej nauki Dariusz Wieczorek wręczył nagrody osobom najbardziej wyróżniającym się w działalności naukowej i akademickiej. Spośród 101 nadesłanych wniosków, do oceny merytorycznej skierowano 95. Wnioski oceniał Zespół doradczy składający się z reprezentantów środowiska akademickiego z poszczególnych dziedzin nauki lub sztuki. Minister Nauki przyznał 59 nagród, w tym 50 indywidualnych i 9 zespołowych.

Znaczące osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej:

 • prof. dr hab. inż. Adriana Karolina Zaleska-Medynska z Uniwersytetu Gdańskiego
 • dr hab. Bartłomiej Nita z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • prof. dr hab. Ewa Bulska z Uniwersytetu Warszawskiego
 • prof. dr hab. Yuriy Zorenko z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • dr Małgorzata Chojak z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. inż. Waldemar Kuczyński z Politechniki Koszalińskiej
 • prof. dr hab. inż. Jarosław Milewski z Politechniki Warszawskiej.

Znaczące osiągnięcia w zakresie działalności wdrożeniowej:

 • prof. dr hab. inż. Henryk Rybiński z zespołem z Politechniki Warszawskiej
 • prof. dr hab. Monika Brzychczy-Włoch z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 • dr. hab. Jakub Rybka z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. inż. Anna Chrobok z Politechniki Śląskiej
 • dr hab. inż. Jacek Białek z Uniwersytetu Łódzkiego
 • prof. dr hab. Grzegorz Sędek z zespołem z Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. inż. arch. Agata Gawlak z Politechniki Poznańskiej
 • dr hab. inż. Mirosława Teleszko i dr Adam Zając z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Znaczące osiągnięcia w zakresie działalności dydaktycznej:

 • dr Katarzyna Beata Olejko z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
 • dr hab. Karol Bartkiewicz i dr Andrzej Wójtowicz z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr inż. Marzena Jasiewicz z Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej:

 • dr hab. n. med. Waldemar Brola z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Józef Sobczak z Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr hab. inż. Marek Macko z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
 • prof. dr hab. inż. Małgorzata Kujawińska z zespołem z Politechniki Warszawskiej
 • prof. dr hab. Małgorzata Barańska z zespołem z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 • prof. dr hab. Beata Ziaja-Motyka z Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN
 • dr hab. Wojciech Pokrzywa z zespołem z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie
 • dr hab. Marta Julia Fiołka z zespołem z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. inż. Marcin Woźniak z Politechniki Śląskiej
 • prof. dr hab. Szymon Cyfert z zespołem z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
 • prof. dr hab. Hanna Jurata Mazur-Marzec z Uniwersytetu Gdańskiego
 • dr inż. Julia Radwan-Pragłowska z Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
 • prof. dr hab. inż. Adam Wysokowski z Uniwersytetu Zielonogórskiego
 • dr hab. inż. Sylwester Samborski z zespołem z Politechniki Lubelskiej
 • prof. dr hab. Agnieszka Ewa Waśkiewicz z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
 • dr hab. Cina Foroutan-Nejad z Instytutu Chemii Organicznej PAN
 • dr hab. inż. Katarzyna Matczyszyn z Politechniki Wrocławskiej
 • prof. dr hab. Piotr J. Chmielewski z Uniwersytetu Wrocławskiego
 • prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski z zespołem z Politechniki Poznańskiej
 • prof. dr hab. inż. Grzegorz Dudek z Politechniki Częstochowskiej
 • prof. dr hab. Magdalena Arasimowicz-Jelonek z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. inż. Krystian Marszałek z Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. Prof. Wacława Dąbrowskiego – PIB
 • dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
 • dr inż. Mohammad Malikan z Politechniki Gdańskiej
 • dr hab. inż. Krzysztof Kamil Żur z Politechniki Białostockiej
 • prof. dr hab. Krzysztof Woźniak z Uniwersytetu Warszawskiego.

Za całokształt dorobku:

 • prof. dr hab. Janusz Czekaj z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Jan Kos z Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Ryszard Pałka z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
 • prof. dr hab. inż. Adam Hamrol z Politechniki Poznańskiej
 • prof. dr hab. inż. Janusz Kotowicz z Politechniki Śląskiej
 • prof. dr. hab. inż. Zbigniew Jaroszewicz z Instytutu Łączności – PIB
 • prof. dr hab. Bogdan Stefan Wojciszke z Uniwersytetu SWPS
 • prof. dr hab. Józef Eugeniusz Sienkiewicz z Politechniki Gdańskiej
 • prof. dr hab. Maria Bryszewska z Uniwersytetu Łódzkiego
 • prof. dr. hab. Krzysztof Sobczak z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Adam Maj z Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN
 • prof. dr hab. med. Agnieszka Słowik z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 • prof. dr hab. Stanisław Kowalczyk ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Wilde z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 • prof. dr hab. inż. Maria Włodarczyk-Makuła z Politechniki Częstochowskiej.

Uroczysta gala odbyła się w niedzielę, 18 lutego, w auli głównej Politechniki Warszawskiej.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)