Aktualności
Nagrody
31 Stycznia
Fot. Marcel Jakubowski
Opublikowano: 2024-01-31

„Heweliusze” dla naukowców Uniwersytetu Gdańskiego

Anglista, specjalista od utopii i dystopii w kulturze prof. Artur Blaim oraz oceanografka i chemiczka prof. Hanna Mazur-Marzec zostali tegorocznymi laureatami Nagród Naukowych Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza. Uroczystość wręczenia odbyła się 29 stycznia – nazajutrz po rocznicy urodzin gdańskiego astronoma.

Popularne „Heweliusze”, zwane też Pomorskimi Noblami, przyznano już po raz 36. Otrzymują je reprezentanci gdańskiego środowiska naukowego w dowód uznania za ich wybitne osiągnięcia. Gala wręczenia nagród odbyła się w Ratuszu Głównego Miasta. W tym roku uhonorowano: prof. dr. hab. Artura Blaima – za badania konstrukcji i sposobów funkcjonowania utopijnych modeli świata w literaturze, kulturze i życiu społecznym oraz prof. dr hab. Hannę Mazur-Marzec – za identyfikację metabolitów mikroorganizmów  i określenie ich znaczenia środowiskowego oraz potencjału biotechnologicznego i medycznego.

Nagrodzona w kategorii nauk ścisłych i przyrodniczych prof. Hanna Mazur-Marzec ukończyła studia chemiczne na Uniwersytecie Gdańskim. Z tą uczelnią związała swoją aktywność zawodową. Obecnie jest kierownikiem Katedry Biologii Morza i Biotechnologii na Wydziale Oceanografii i Geografii. Jej zainteresowania naukowe oraz prace badawcze od lat koncentrują się wokół produktów naturalnych, których źródłem są mikroorganizmy morskie. W pierwszym etapie były to związki toksyczne, ich przemiany oraz znaczenie, również jako swoiste markery procesów zachodzących w środowisku. W ostatnich latach wszystkie realizowane przez nią projekty dotyczą metabolitów cyjanobakterii jako związków wyjściowych do opracowania nowych leków o działaniu przeciwnowotworowym i przeciwwirusowym. Zastosowanie spektrometrii mas umożliwiło prof. Mazur-Marzec odkrycie szeregu cyjanopeptydów o obiecującej aktywności biologicznej, w tym związki skutecznie hamujące infekcję SARS-CoV-2.

Laureat w kategorii nauk humanistycznych i społecznych – prof. Artur Blaim – uczynił polem swojej działalności naukowej historię i poetykę angielskiej utopii literackiej i robinsonady. Jego zainteresowania badawcze obejmują teorię literatury, semiotykę kultury, historię literatury angielskiej (Renesans, Oświecenie) oraz twórczość Williama Shakespeare’a. Ukończył filologię angielską na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 2008 roku wykłada literaturę angielską w Katedrze Translatoryki Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki na Uniwersytecie Gdańskim. Wspólnie z prof. Andrzejem Zgorzelskim zainicjował powstanie gdańsko-lubelskiej szkoły badań literaturoznawczych działającej od 1993 roku. Założyciel i kierownik Utopia Study Group – polskiej, międzyuczelnianej grupy naukowo-badawczej prowadzącej od 2008 badania nad angielską i amerykańską utopią i dystopią w literaturze, filmie i nowych mediach oraz organizującej seminaria i międzynarodowe konferencje utopijne. Jest członkiem zarządu Utopian Studies Society oraz Academia Europaea,

Laureaci otrzymali dyplom, statuetkę Heweliusza autorstwa prof. Jana Szczypki oraz nagrodę finansową w wysokości 20 tys. zł brutto.

Nagroda Naukowa Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza przyznawana jest od 1987 roku. Jej pomysłodawcami byli ówczesny prezydent Gdańska Kazimierz Rynkowski oraz przewodniczący Komitetu Obchodów 300-lecia śmierci Jana Heweliusza prof. Robert Szewalski. Przez kilkanaście lat honorowano jedynie osiągnięcia w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych. W 2001 roku po raz pierwszy wyłoniono laureata w dziedzinie nauk humanistycznych. W 2013 roku kategoria nauk humanistycznych została poszerzona o nauki społeczne.

Nagrodę przyznaje prezydent Gdańska na wniosek dwóch kapituł, którym przewodniczą: prezes Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku (w dziedzinie nauk ścisłych oraz przyrodniczych) oraz prezes Gdańskiego Towarzystwa Naukowego (w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych). W skład kapituły wchodzą także rektorzy państwowych wyższych uczelni w Gdańsku, przedstawiciel prezydenta Gdańska, dotychczasowi laureaci oraz przedstawiciel gdańskich uczelni niepublicznych. Wraz z tegorocznymi laureatami nagrody trafiły już w ręce 57 naukowców.

MK, źródło: www.gdansk.pl

Fot. Marcel Jakubowski
Fot. Marcel Jakubowski
Fot. Marcel Jakubowski
Dyskusja (0 komentarzy)