Aktualności
Nagrody
11 Lipca
Źródło: Facebook
Opublikowano: 2022-07-11

Historyk z USz laureatem nagrody im. Stanisława Sawickiego

Dr Jordan Siemianowski z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Szczecińskiego otrzymał prestiżową nagrodę im. Stanisława Sawickiego przyznawaną przez Instytut Polsko-Skandynawski w Kopenhadze.

Jury wskazało w uzasadnieniu na „znaczące osiągnięcia badawcze laureata w dziedzinie politycznych, gospodarczych i kulturalnych stosunków polsko-skandynawskich w XX wieku oraz kształceniu polskich skandynawistów”. Dr Jordan Siemianowski z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Szczecińskiego jest autorem monografii pt. „Działalność norweskich armatorów w Gdańsku i Gdyni w latach 1919–1939”. W oparciu o niewykorzystane dotąd archiwalia zbadał stosunki żeglugowe Norwegii z portami w Gdańsku i w Gdyni w okresie międzywojnia, m.in. w zakresie maklerki, transportu, spedycji, budowy nabrzeży portowych, żeglugi kabotażowej oraz frachtowej. W publikacji uwzględniono perspektywę prawną, polityczną oraz gospodarczą. Dr Jordanowski w USz prowadzi zajęcia na kierunkach: historia i stosunki międzynarodowe oraz filologia norweska.

Nagroda im. Stanisława Sawickiego – polskiego germanisty, skandynawisty i tłumacza z Uniwersytetu Warszawskiego – przyznawana jest przez Instytut Polsko-Skandynawski w Kopenhadze od 1995 roku. Ustanowiono ją w 50 rocznicę Powstania Warszawskiego. Jej patron był pierwszym polskim skandynawistą europejskiego formatu, który został bestialsko zamordowany podczas powstania przez niemieckiego okupanta.

Instytut Polsko-Skandynawski w Kopenhadze działa od października 1985 roku. Jego zadaniem jest inspirowanie, prowadzenie i popieranie badań naukowych w zakresie stosunków polsko-skandynawskich, organizowanie konferencji naukowych oraz działalność wydawnicza. Instytut zrzesza naukowców polskich na emigracji, jak i naukowców z uniwersytetów skandynawskich, a od 1990 roku także naukowców z Polski zajmujących się problematyką skandynawską. W archiwum Instytutu przechowywane są materiały dotyczące polskiego wychodźstwa w Skandynawii. Placówka prowadzi też ewidencję grobów poległych żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych w państwach skandynawskich.

MK

 

 

Dyskusja (0 komentarzy)