Aktualności
Nagrody
15 Września
Źródło: WAT
Opublikowano: 2021-09-15

Innowacje z WAT docenione nagrodą Defender

Dwa produkty opracowane przez inżynierów Wojskowej Akademii Technicznej: Bezpieczny System Komunikacji Multimedialnej (BSKM) i laserowy system wykrywania i śledzenia nisko latających obiektów SkanDRON zostały wyróżnione prestiżową nagrodą Defender podczas 29. Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach.

Komisja konkursowa nagrodziła dziesięć projektów wybranych spośród 77 zgłoszeń. Dodatkowo Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego została uhonorowana przez Targi Kielce – organizatora Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach – okolicznościową statuetką z okazji jubileuszu 70-lecia istnienia uczelni.

Bezpieczny System Komunikacji Multimedialnej (BSKM) powstał w ramach projektu pt. „Wykonanie prototypu bezpiecznego systemu do przesyłania danych pomiędzy różnymi sieciami niejawnymi z wykorzystaniem sieci publicznych” zrealizowanego przez konsorcjum naukowo-przemysłowe w składzie: Wojskowa Akademia Techniczna (Wydział Elektroniki WAT – lider konsorcjum), Transbit Sp. z o.o. oraz Asseco Poland SA. BSKM.

Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii system zapewnia bezpieczny obieg informacji w środowiskach heterogenicznych. Spełnia on wymagania bezpieczeństwa NATO ujęte w STANAG 5068 i umożliwia przesyłanie danych pomiędzy różnymi sieciami niejawnymi z wykorzystaniem sieci publicznych – tłumaczy dr hab. inż. Dariusz Laskowski.

W skład BSKM wchodzą: Terminal SVoIP (VT-10SCIP), który umożliwia realizację jawnej oraz poufnej komunikacji głosowej i wideo w środowiskach heterogenicznych z technologiami Voice over Internet Protocol (VoIP) i Video over Internet Protocol (Video over IP) i sygnalizacjami SIP i H.323, oraz Bramka SVoIP (VG-30SCIP) – to integrator systemów przetwarzających dane jawne i niejawne w zakresie dowolnej komunikacji.

BSKM jest niewątpliwym dowodem potwierdzającym efektywność współpracy polskiej myśli naukowej z przedsiębiorstwami. System może też stanowić swoisty szkielet do opracowania wysokiej jakości docelowego Systemu Wymiany Danych, nie tylko dla organów kierowania bezpieczeństwem narodowym w odniesieniu do systemów eksploatowanych w MON, ale też w jednostkach administracji państwowej i samorządowej. Urządzenie może być też zastosowane w systemie komunikacji ambasad, konsulatów i innych przedstawicielstw dyplomatyczno-konsularnych RP. Produkt ten znalazł już uznanie wśród koalicjantów na licznych pokazach i ćwiczeniach oraz konferencjach.

Laserowy system wykrywania i śledzenia nisko latających obiektów SkanDRON został opracowany przez zespół pod kierownictwem ppłk. dr. inż. Marka Życzkowskiego z Instytutu Optoelektroniki WAT w ramach konsorcjum, w skład którego weszli: WAT (lider), Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych oraz KenBIT sp. z o.o. i Nordcom Sp. z o.o.

Otrzymana nagroda jest dla nas potwierdzeniem ważnej roli systemów optoelektronicznych w zastosowaniach ochronnych i wojskowych oraz potrzeby wdrażania innowacyjnych pomysłów kadry naukowo-badawczej WAT w odpowiedzi na dynamiczny rozwój zagrożeń bezpieczeństwa współczesnego świata – przyznaje ppłk dr inż. Marek Życzkowski.

Głównym komponentem systemu jest opracowany od podstaw, innowacyjny na skalę światową skaner laserowy. Umożliwia on w sposób ciągły monitorowanie obserwowanego sektora w kącie 120° oraz w czasie rzeczywistym i wyznaczenie lokalizacji pojawiających się obiektów.

Wstępna klasyfikacja wykrytych w ten sposób obiektów dokonywana jest w systemie na podstawie sygnatur depolaryzacji promieniowania odbitego. System umożliwia wykrycie i śledzenie nawet małych obiektów o wymiarach 18 cm × 32 cm. Pozostałe kryteria detekcyjne i konstrukcyjne definiuje reflektancja obiektu (jest to parametr określający ilościowo wielkość odbicia promieniowania laserowego), która dla większości wyprodukowanych dronów nie jest mniejsza niż 17%. Skaner skutecznie wykrywa takie drony z odległości 850 m. Każdy obiekt większy lub o wyższej niż podana reflektancja promieniowania, wykrywany jest na dużo większych odległościach – tłumaczy ppłk dr inż. Marek Życzkowski.

System może być wykorzystywany przez Siły Zbrojne RP, Policję i Straż Graniczną, np. w celu ograniczenia nieuprawnionego przekraczania granicy państwowej i niekontrolowanych lotów w pobliżu granicy. Może też wspomóc działania służb i formacji wykonujących zadania w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej, zabezpieczenia imprez masowych, ochrony obiektów i mienia oraz w przeciwdziałaniach nielegalnemu wykorzystaniu dronów.

Ewa Jankiewicz, źródło: WAT

Dyskusja (0 komentarzy)