Aktualności
Nagrody
12 Stycznia
Opublikowano: 2021-01-12

Książka Historyczna Roku

Monografia „Oblicza buntu społecznego w II Rzeczypospolitej w dobie wielkiego kryzysu (1930–1935). Uwarunkowania, przebieg, konsekwencje” autorstwa trojga badaczy z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Wrocławskiego została uznana Książką Historyczną Roku w konkursie im. Karola Modzlewlewskiego.

Nagrodzona publikacja, która ukazała się nakładem związanego z Instytutem Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego Towarzystwa Wydawniczego „Historia Iagellonica”, jest pionierską i kompleksową analizą zjawiska buntu społecznego w Polsce w dobie wielkiego kryzysu. Jej autorami są: prof. Janusz Mierzwa z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz dr Joanna Dufrat i prof. Piotr Cichoracki z Uniwersytetu Wrocławskiego.

Odtwarzają oni przyczyny niepokojów społecznych, ich przebieg i konsekwencje, zarówno dla społeczeństwa, jak i struktur państwowych czy partyjnych. Charakteryzują różne formy zajść na tle strajkowym czy bezrobocia, incydenty antypodatkowe, regularne wystąpienia zbrojne, starcia o podłożu społecznym, politycznym czy narodowościowym. Ustalenia dotyczą całego terytorium II Rzeczypospolitej, a oparte są na wynikach kwerendy w 25 archiwach polskich i 15 zagranicznych (na terenie Białorusi, Ukrainy, Litwy, Rosji oraz Wielkiej Brytanii). Integralną częścią książki jest katalog ponad 830 przypadków buntu społecznego w badanym okresie, w efekcie których zginęło blisko 200 osób, a około 1000 zostało rannych. Jak stwierdzono w recenzji, „opracowanie autorstwa Piotra Cichorackiego, Joanny Dufrat i Janusza Mierzwy stanowi wybitne osiągnięcie w zakresie historiografii II Rzeczypospolitej”.

Janusz Mierzwa jest profesorem w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, a jego zainteresowania koncentrują się na historii Polski I połowy XX w., a szczególnie dziejach społecznych, politycznych i administracji oraz biografistyce. Piotr Cichoracki jest profesorem w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego – specjalizuje się w dziejach Polski I połowy XX wieku. Joanna Dufrat jest adiunktem w Instytucie Historycznym UWr, gdzie zajmuje się historią społeczno-polityczną I wojny światowej i II RP.

Nagroda Książka Historyczna Roku im. Karola Modzelewskiego przyznawana jest za najlepszą publikację naukową z zakresu historii, bez podziału na epoki i specjalności. Została ustanowiona przez Polskie Towarzystwo Historyczne dla upamiętnienia wybitnego polskiego mediewisty, zmarłego w 2019 roku prof. Karola Modzelewskiego.

źródło: UJ

Dyskusja (0 komentarzy)