Aktualności
Nagrody
10 Stycznia
Źródło: www.uni.lodz.pl
Opublikowano: 2022-01-10

Kto zdobędzie Nagrodę im. Prof. T. Kotarbińskiego?

Kapituła Nagrody im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego wybrała pięć książek, które konkurować będą o tytuł najlepszego dzieła humanistycznego wydanego w Polsce w 2020 roku. Autor zwycięskiej pozycji otrzyma 50 tys. zł na dalszy rozwój naukowy. Uroczysta gala wręczenia nagrody odbędzie się 13 marca. 

To już VII edycja konkursu o Nagrodę im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Prof. Tadeusza Kotarbińskiego. Kapituła stanęła przed nie lada wyzwaniem – nadesłano aż 70 dzieł wydanych w roku 2020. To niemal rekord w historii ogólnopolskiej nagrody przyznawanej przez Uniwersytet Łódzki. W finale znalazły się książki:

 • Stefana Konstańczaka „Etyka niezależna w Polsce”, wydana przez Oficynę Wydawniczą Uniwersytetu Zielonogórskiego (zgłoszona do konkursu przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego),
 • Doroty Korwin-Piotrowskiej „Eutoryka. Rzecz o dobrej (roz)mowie”, wydana przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego (zgłoszona do konkursu przez Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego),
 • Krzysztofa Stachewicza „Doświadczyć prawdziwej rzeczywistości. Prolegomena do filozofii mistyki”. T. 1., „Filozofia doświadczenia mistycznego”, T. 2. „Człowiek wobec doświadczenia mistycznego”, wydana przez Wydawnictwo Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (zgłoszona do konkursu przez Wydział Teologiczny UAM),
 • Zbigniewa Szmyta „Zbyt głośna historyczność. Użytkowanie przeszłości w Azji Wewnętrznej”, wydana przez Wydawnictwo Naukowe UAM (zgłoszona do konkursu przez Wydawnictwo Naukowe UAM),
 • praca zbiorowa pod redakcją Danuty Ulickiej „Wiek teorii. 100 lat literaturoznawstwa polskiego”, wydana przez Wydawnictwo Instytut Badań Literackich PAN (zgłoszona do konkursu przez Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN).

Po przeprowadzeniu wnikliwych rozmów z autorami pięciu finałowych prac, Kapituła dokona wyboru laureata VII edycji. Autor jednej z tych prac, uznanej za najlepszą, otrzyma nagrodę w wysokości 50 tys. zł. Wręczenie nastąpi 13 marca 2022 r. podczas uroczystej gali w Łodzi.

W sumie, w siedmiu edycjach konkursu, zgłoszono już blisko 430 pozycji naukowych.

Prace napływające na konkurs przynależą do rozmaitych dyscyplin. Wiążą się ze stosowaniem rozmaitych narzędzi badawczych i różniących się metodologii. Stoją też za nimi, jak sądzić można, rozmaite wizje świata i człowieka. Ta zróżnicowana kolekcja rozpraw składa się na bogaty obraz polskiej humanistyki – podkreśla prof. Ryszard Kleszcz, członek Kapituły Nagrody.

Każdego roku Jury wskazuje pięć najlepszych prac z takich obszarów jak m.in.: filozofia, historia, psychologia, literaturoznawstwo czy filozofia prawa. Wybrane dzieła wpisują się niejednokrotnie w aktualny dyskurs społeczny i naukowy.

Humaniści identyfikujący i opisujący różnorodną problematykę, pomagają społeczeństwu lepiej zrozumieć zmiany zachodzące we współczesnym świecie. Uniwersytet Łódzki stawia na odkrywanie, wytyczanie nowych horyzontów, proponowanie nowych interpretacji – zwraca uwagę prof. Elżbieta Żądzińska, rektor uczelni i przewodnicząca Kapituły Nagrody.

Nagroda przyznawana przez Uniwersytet Łódzki jest wyróżnieniem ogólnopolskim, które zyskało w środowisku polskich naukowców dużą renomę. Konkurs umożliwia pokazanie szerszej publiczności wartości i różnorodności prac humanistycznych powstających w Polsce. W poprzednich edycjach zwyciężały dzieła:

 • Jana Strelaua „Różnice indywidualne. Historia-Determinanty-Zastosowania”,
 • Ewy Kołodziejczyk „Amerykańskie powojnie Czesława Miłosza”,
 • Doroty Sajewskiej „Nekroperformans. Kulturowa rekonstrukcja Teatru Wielkiej Wojny”,
 • Andrzeja Friszke „Sprawa Jedenastu. Uwięzienie przywódców NSZZ „Solidarność” i KSS „KOR” 1981-1984”,
 • Grzegorza Ziółkowskiego „Okrutny teatr samospaleń. Protesty samobójcze w ogniu i ich echa w kulturze współczesnej”,
 • Jerzego Zajadły „Minima luridica. Refleksje o pewnych (nie)oczywistościach prawniczych”.

Prof. Tadeusz Kotarbiński był wybitnym filozofem, logikiem i etykiem, przedstawicielem lwowsko-warszawskiej szkoły filozoficznej. Po II wojnie światowej przeniósł się do Łodzi, gdzie został jednym z założycieli Uniwersytetu Łódzkiego i jego pierwszym rektorem. Jednym z najbardziej znanych jego dzieł jest „Traktat o dobrej robocie” poświęcony prakseologii, czyli teorii sprawnego działania.

źródło: UŁ

Tadeusz Kotarbiński 40 lat od śmierci


Dyskusja (0 komentarzy)