Aktualności
Nagrody
21 Lutego
Źródło: MEiN
Opublikowano: 2021-02-21

Laureaci Nagród Ministra Edukacji i Nauki

Minister Edukacji i Nauki przyznał 74 nagrody, w tym 57 indywidualnych i 17 zespołowych, za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej lub organizacyjnej oraz całokształt dorobku.

Oceną merytoryczną wniosków o przyznanie nagród zajął się specjalny ministerialny zespół doradczy, w skład którego powołano 32 członków reprezentujących środowisko szkolnictwa wyższego i nauki oraz stosowne dziedziny i dyscypliny nauki bądź sztuki. Pracom tego gremium przewodniczył prof. Tomasz Szapiro.

W 2020 r. do ministerstwa wpłynęły 124 wnioski o przyznanie nagród, z czego do oceny merytorycznej zespołu doradczego zostało zakwalifikowanych 111. Minister podjął decyzję o przyznaniu 74 nagród w wymienionych wcześniej kategoriach, w tym 57 indywidualnych i 17 zespołowych. Nagrody przyznawane są w 5 kategoriach, za: całokształt dorobku, znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, znaczące osiągnięcia w zakresie działalności dydaktycznej, znaczące osiągnięcia w zakresie działalności wdrożeniowej, znaczące osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej.

1. Nagrody za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej, przyznawane m.in. za rozszerzanie współpracy międzynarodowej, rozwijanie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym czy efektywne zarządzanie podmiotem tworzącym system szkolnictwa wyższego i nauki, otrzymało łącznie 6 osób.

Nagrodę indywidualną I stopnia za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej otrzymali:

 • prof. dr hab. Zbigniew Majka – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Aleksandra Cecylia Kuzior – Politechnika Śląska w Gliwicach
 • dr hab. Piotr Grzebyk – Uniwersytet Warszawski

Nagrodę indywidualną II stopnia za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej otrzymali:

 • dr hab. inż. Stanisław Szwaja – Politechnika Częstochowska
 • prof. dr hab. Andrzej Pietruszczak – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Magdalena Twarużek– Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

2. Nagrody za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, przyznawane m.in. za:

 • prowadzenie badań naukowych, w wyniku których została zdobyta nowa wiedza nienastawiona na bezpośrednie zastosowanie komercyjne bądź nowa wiedza i umiejętności nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług, lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń,
 • prowadzenie prac rozwojowych, w wyniku których nabyto, połączono, ukształtowano lub wykorzystano dostępną aktualnie wiedzę lub posiadane umiejętności,
 • prowadzenie twórczości artystycznej, w wyniku której powstało dzieło artystyczne materialne lub niematerialne, w tym artystyczne wykonanie, stanowiące znaczący wkład w rozwój kultury,
 • kierowanie zespołami badawczymi,

łącznie otrzymało 71 osób (przyznano 31 nagród indywidualnych i zespołowych):

 • dr hab. Anna Maria Babicka-Wirkus – Akademia Pomorska w Słupsku
 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Edward Grzybowski – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • ks. dr hab. Henryk Józef Drawnel – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • prof. dr hab. Ryszard Rapacki – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Adam Czerniak – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • prof. dr hab. Juliusz Gardawski – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Bożena Horbaczewska – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Adam Karbowski – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Piotr Maszczyk – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Mariusz Próchniak – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Rafał Towalski – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Bogusław Przywora – Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • dr Monika Podgórska – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. n. med. Artur Jurczyszyn – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. inż. Marcin Woźniak – Politechnika Śląska w Gliwicach
 • dr hab. Łukasz Adam Gruszczyński – Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
 • dr hab. Artur Świerczek – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Andrzej Katrusiak – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Szymon Sobczak – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Marek Szafrański – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Weronika Kotkowiak – Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
 • dr hab. Anna Pasternak – Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
 • Carolina Roxo – Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
 • dr inż. Jolanta Lisowiec-Wachnicka – Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
 • prof. Jesper Wengel – Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
 • dr Jakub Grynda – Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
 • prof. dr hab. Ryszard Kierzek – Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
 • dr Tomasz Czapik – Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
 • dr Chris J. Scotton – Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
 • prof. dr hab. inż. Ryszard Buczyński – Sieć Badawcza Łukasiewicz
 • dr hab. inż. Rafał Kasztelanic – Sieć Badawcza Łukasiewicz
 • dr inż. Alicja Anuszkiewicz – Sieć Badawcza Łukasiewicz
 • dr inż. Adam Filipkowski – Sieć Badawcza Łukasiewicz
 • dr inż. Marcin Franczyk – Sieć Badawcza Łukasiewicz
 • dr hab. inż. Mariusz Klimczak – Sieć Badawcza Łukasiewicz
 • dr inż. Grzegorz Stępniewski – Sieć Badawcza Łukasiewicz
 • mgr inż. Dariusz Pysz – Sieć Badawcza Łukasiewicz
 • dr inż. Ryszard Stępień – Sieć Badawcza Łukasiewicz
 • Krzysztof Haraśny – Sieć Badawcza Łukasiewicz
 • dr Tomasz Stefaniuk – Sieć Badawcza Łukasiewicz
 • mgr inż. Damian Michalik – Sieć Badawcza Łukasiewicz
 • dr inż. Bartłomiej Siwicki – Sieć Badawcza Łukasiewicz
 • mgr inż. Marek Biduś – Sieć Badawcza Łukasiewicz
 • dr inż. Michał Dłubek – Sieć Badawcza Łukasiewicz
 • mgr inż. Kamil Stawicki – Sieć Badawcza Łukasiewicz
 • mgr inż. Jolanta Lisowska – Sieć Badawcza Łukasiewicz
 • mgr inż. Piotr Pućko – Sieć Badawcza Łukasiewicz
 • dr hab. Patrycja Maria Klimas – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • dr hab. Artur Mariusz Szutta – Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Jacek Otwinowski – Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN
 • prof. dr hab. Yuriy Zorenko – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • prof. dr hab. Adam Grobler – Uniwersytet Opolski
 • prof. dr hab. Ewa Bińczyk – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Zbigniew Palmowski – Politechnika Wrocławska
 • dr hab. Agata Aleksandra Kluczek – Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • prof. dr hab. Małgorzata Katarzyna Bartosik-Purgat – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr hab. inż. Tomasz Cholewa – Politechnika Lubelska
 • prof. dr hab. Rafał Stobiecki – Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Sławomir Nowinowski – Uniwersytet Łódzki
 • dr Anna Brzezińska – Uniwersytet Łódzki
 • mgr Milena Przybysz-Gralewska – Uniwersytet Łódzki
 • dr inż. Patryk Orzechowski – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr hab. Andrzej Bodył – Uniwersytet Wrocławski
 • prof. dr hab. inż. Artur Tomasz Tyliszczak – Politechnika Częstochowska
 • dr hab. Katarzyna Radzik-Maruszak – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Jacek Młynarski – Instytut Chemii Organicznej PAN
 • dr hab. inż. arch. Katarzyna Małgorzata Hodor – Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • dr hab. Hubert Chudzio – Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
 • mgr Anna Hejczyk – Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
 • mgr Mariusz Solarz – Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
 • mgr Alicja Śmigielska – Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

3. Nagrody za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności dydaktycznej, przyznawane za aktywność w zakresie kształcenia i wychowywania studentów oraz kształcenia doktorantów i promowania kadr dydaktycznych, otrzymało 65 osób (9 nagród indywidualnych i zespołowych). Wyróżnieni prowadzą kształcenie specjalistyczne służące rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu lub kraju, a także są autorami lub współautorami wybitnych i innowacyjnych podręczników akademickich:

 • prof. dr hab. inż. Stanisław Brożek – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 • dr hab. inż. Jarosław Lasota – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 • dr inż. Maciej Zwydak – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Piotr Gruba – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 • dr inż. Tomasz Wanic – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 • dr hab. inż. Ewa Błońska – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 • dr inż. Piotr Pacanowski – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 • prof. dr hab. Sławomir Smyczek – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Justyna Matysiewicz – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • mgr Marta Grybś-Kabocik – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • mgr Agnieszka Tetla – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • mgr Chloé Anselmo – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Stéphane Ganassali – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Magdalena Iordache-Platis – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Italo Trevisan – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Corrado Malberti – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Ville-Pekka Mäkeläinen – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Marja Salonen – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Lieven Theys – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Petra Sippola – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • mgr Katarzyna Tomecka – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Diana Ionita – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Daria Protopopescu – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. inż. Krzysztof Stanisław Szczypiorski – Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Zbigniew Kraśniewski – Politechnika Warszawska
 • dr inż. Daniel Paczesny – Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Adam Kotulski – Politechnika Warszawska
 • dr Ewa Bogumiła Stróżyna – Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Artur Jerzy Tomaszewski – Politechnika Warszawska
 • dr inż. Teodor Emanuel Buchner – Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Mariusz Antoni Rawski – Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Artur Andrzej Janicki – Politechnika Warszawska
 • dr Piotr Krzysztof Sapiecha – Politechnika Warszawska
 • mgr inż. Jędrzej Tadeusz Bieniasz – Politechnika Warszawska
 • mgr inż. Henryk Kułakowski – Politechnika Warszawska
 • mgr inż. Danuta Małgorzata Ojrzeńska-Wójter – Politechnika Warszawska
 • mgr inż. Andrzej Manujło – Politechnika Warszawska
 • mgr inż. Jakub Kustra – Politechnika Warszawska
 • Gabriela Anna Maciejewska – Politechnika Warszawska
 • dr Jakub Barylski – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Justyna Broniarczyk – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 • dr hab. Julia Durzyńska – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 • prof. dr hab. Anna Goździcka-Józefiak – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 • dr hab. Robert Nawrot – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 • dr hab. Elżbieta Poręba – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 • dr Alicja Warowicka – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 • dr inż. Maciej Szafrański – Politechnika Poznańska
 • dr inż. Marek Goliński – Politechnika Poznańska
 • mgr inż. Krzysztof Jakubiak – Politechnika Poznańska
 • dr inż. Magdalena Graczyk-Kucharska – Politechnika Poznańska
 • dr inż. Małgorzata Spychała – Politechnika Poznańska
 • mgr inż. Krzysztof Grupka – Politechnika Poznańska
 • mgr Anna Tatarska – Politechnika Poznańska
 • mgr inż. Jolanta Krysztofiak – Politechnika Poznańska
 • mgr Michał Fasiecki – Politechnika Poznańska
 • mgr Izabela Lewandowska – Politechnika Poznańska
 • mgr inż. Robert Przybylski – Politechnika Poznańska
 • dr inż. Zbigniew Włodarczak – Politechnika Poznańska
 • dr hab. inż. Ewa Więcek-Janka – Politechnika Poznańska
 • prof. dr hab. Zbigniew Trybuła – Instytut Fizyki Molekularnej PAN
 • dr hab. Wojciech Kempiński – Instytut Fizyki Molekularnej PAN
 • mgr Małgorzata Trybuła – Instytut Fizyki Molekularnej PAN
 • dr hab. Alicja Snoch-Pawłowska – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Stanisław Zbigniew Czachorowski – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • dr hab. Agata Dziewulska – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

4. Nagrody za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności wdrożeniowej, czyli:

 • praktyczne wykorzystanie wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, w szczególności w działalności przemysłowej, naukowej lub handlowej,
 • komercjalizację wyników działalności naukowej oraz know-how związanego z tymi wynikami,
 • wdrożenie oryginalnego osiągnięcia projektowego, technologicznego lub artystycznego,

otrzymało 26 osób (10 nagród indywidualnych i zespołowych):

 • prof. dr hab. inż. Janusz Dyduch – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Kisilowski – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 • dr hab. inż. Mieczysław Maciej Kornaszewski – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 • dr hab. inż. Waldemar Nowakowski – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 • dr hab. inż. Roman Grzegorz Pniewski – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski – Politechnika Gdańska
 • dr inż. Piotr Szczuko – Politechnika Gdańska
 • dr inż. Michał Lech – Politechnika Gdańska
 • dr inż. Maciej Szczodrak – Politechnika Gdańska
 • dr inż. Piotr Hoffman – Politechnika Gdańska
 • prof. dr hab. Jerzy Dobrucki – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Magdalena Kordon – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Kamil Solarczyk – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Mirosław Zarębski – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. inż. Agnieszka Jastrzębska – Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Olszyna – Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Joanna Stefania Kruszewska – Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
 • dr hab. Jerzy Wielbo – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. inż. Łukasz Marcin Drobiec – Politechnika Śląska w Gliwicach
 • dr Lech Kolasiński – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • dr hab. inż. Wojciech Walendziuk – Politechnika Białostocka
 • prof. dr hab. inż. Jarosław Polański – Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Piotr Bartczak – Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Maciej Kapkowski – Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Tomasz Siudyga – Uniwersytet Śląski w Katowicach

 5. Nagrody za całokształt dorobku naukowego – to niezwykle ważna i prestiżowa kategoria, w której wyróżnienia odbierają wybitne osobowości polskiej nauki i szkolnictwa wyższego za swoją wieloletnią działalność naukową, dydaktyczną oraz organizacyjną. Laureaci to osoby, które w trakcie swoich karier zawodowych pełnią wiele ważnych ról oraz poświęcają się różnym aspektom działalności naukowej, a także akademickiej – od opieki naukowej i dydaktycznej roztaczanej nad młodą kadrą naukową, przez prowadzenie badań, odkrywanie nowych technologii, tworzenie teorii i dzieł naukowych, po zarządzanie podmiotami i organizację ich działalności, nawiązywanie i rozszerzanie współpracy międzynarodowej oraz upowszechnianie wiedzy. Przyznano 18 nagród indywidualnych:

 • prof. dr hab. inż. Wojciech Stefan Cellary – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • prof. dr hab. inż. Alojzy Szymański – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. inż. Teresa Bronisława Orłowska-Kowalska – Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Antoni Waldemar Morawski – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • prof. dr hab. inż. Janusz Krzysztof Kowal – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • prof. dr hab. Piotr Tworzewski – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Grzegorz Sędek – SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Świerniak – Politechnika Śląska w Gliwicach
 • prof. dr hab. Janusz Kazimierz Jurczak – Instytut Chemii Organicznej PAN
 • prof. dr hab. Michał Dadlez – Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
 • prof. dr hab. inż. Romuald Jerzy Będziński – Uniwersytet Zielonogórski
 • prof. dr hab. Jerzy Koch – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Tadeusz Budrewicz – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Maria Wanda Kopertyńska – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • prof. dr hab. Józef Adam Liwo – Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. inż. Irena Gertruda Wojnowska-Baryła – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • prof. dr hab. Cyryl Lechosław Latos-Grażyński – Uniwersytet Wrocławski
 • prof. dr hab. inż. Joanicjusz Nazarko – Politechnika Białostocka

Nazwiska laureatów poznaliśmy podczas spotkania online, które odbyło się w Dniu Nauki Polskiej – 19 lutego (relacja dostępna jest na profilu ministerstwa na FB). Z tej okazji szef resortu skierował list do przedstawicieli świata nauki i szkolnictwa wyższego, w którym podziękował badaczom i naukowcom za inspirowanie i podejmowanie nowych inicjatyw. Minister Przemysław Czarnek podkreślił, że to dzięki ich pracy świat zmienia się na lepsze.

Z okazji obchodzonego dziś Dnia Nauki Polskiej przekazuję Państwu wyrazy najwyższego uznania. Dziękuję za dotychczasowe osiągnięcia badawcze, zaangażowanie w pracę dydaktyczną i organizacyjną, za pasję oraz za odwagę w podejmowaniu nowych inicjatyw – napisał szef MEiN.

Podkreślił też, że pandemia COVID-19 uwydatniła znaczenie nauki w naszym życiu i pokazała, jak bardzo jesteśmy od niej zależni. Wskazał jednoczenie, że to naukowcy i ich odkrycia pełnią obecnie kluczową rolę w walce z wirusem.

Dlatego też z dumą patrzę na kolejne sukcesy polskich badaczy, którzy w tak trudnym dla całego świata czasie konsekwentnie realizują swoją odpowiedzialną misję, spełniając pokładane w nich nadzieje. Serdecznie Państwu za to dziękuję – zaznaczył minister.

źródło: MEiN

Dyskusja (0 komentarzy)