Aktualności
Nagrody
02 Lipca
Opublikowano: 2021-07-02

Stypendia dla młodych dziennikarzy

Katarzyna Rodacka, autorka reportażu „Tłumacz umiera codziennie” opublikowanego w Miesięczniku „Znak” została tegoroczną laureatką Stypendium im. Leopolda Ungera. Inicjatywa skierowana jest do młodych dziennikarzy i adeptów tego zawodu.

Stypendium im. Leopolda Ungera powstało z inicjatywy rodziny patrona i zostało ustanowione przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w 2013 roku. Zwycięzców IX edycji ogłoszono 1 lipca. Decyzją Kapituły nagrodę pieniężną w wysokości 5 tys. złotych otrzymała Katarzyna Rodacka za reportaż pt. „Tłumacz umiera codziennie” opublikowany w Miesięczniku „Znak”. Reportaż przedstawia dramatyczną sytuację tłumaczy w Iraku i Afganistanie, którzy pracowali dla międzynarodowych sił wojskowych. Autorka przywołuje historie osób wyalienowanych, zastraszanych, uznawanych za zdrajców w swoich państwach. Jednocześnie są to losy ludzi pozbawionych ochrony ze strony państw zachodnich, bezradnych wobec machiny obojętności. Autorka dotyka problemu niedostatecznie nagłośnionego i będącego punktem wyjścia do refleksji nad sytuacją personelu wspierającego wojska międzynarodowe w rejonach konfliktów zbrojnych.

Wyróżniono także: Jana Gawlika (miesięczny staż w dzienniku „Gazeta Wyborcza”); Tomasza Sitarza (miesięczny staż w tygodniku „Polityka”); Jana Kroszkę i Aleksandrę Piwowarczyk (miesięczny staż w biurze prasowym Forum Ekonomicznego w Warszawie). W tym roku nie przyznano stażu w dzienniku „Le Soir”. Nagroda i stypendia ufundowane zostały przez Rodzinę Patrona oraz Fundację Instytut Studiów Wschodnich.

Patron Stypendium był cenionym dziennikarzem, komentatorem, felietonistą w takich redakcjach jak: „Le Soir”, „International Herald Tribune”, „Kultura”, Radio Wolna Europa, „Gazeta Wyborcza”. W 2009 roku za wybitne osiągnięcia dziennikarskie oraz kultywowanie dziedzictwa paryskiej „Kultury” otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, z którym był związany przez wiele lat.

źródło: UMCS

Dyskusja (0 komentarzy)