Aktualności
Nagrody
25 Lipca
Opublikowano: 2023-07-25

Laureat POLONEZA BIS z nagrodą EFIS Eastern Star Award

Dr inż. Mieszko Wilk z Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego został laureatem prestiżowej nagrody EFIS Eastern Star Award przyznawanej przez Europejską Federację Towarzystw Immunologicznych. Na krakowskiej uczelni naukowiec prowadzi badania w ramach programu POLONEZ BIS współfinansowanego przez Narodowe Centrum Nauki i Komisję Europejską.

Nagroda EFIS Eastern Star Award została ustanowiona przez European Federation of Immunological Sociaties w 2020 roku. Jest wręczana badaczom z Europy Wschodniej, którzy mają trudności ze znalezieniem środków na materiały eksploatacyjne potrzebne do prowadzenia badań eksperymentalnych. W tym roku laureatami zostali: dr Marina Babić Čač z Uniwersytetu w Rijece oraz dr Mieszko Wilk z Zakładu Immunologii na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Oboje dostaną po 10 tys. euro.

W przypadku polskiego naukowca nagroda będzie wsparciem dla prowadzonego przez niego projektu w ramach grantu POLONEZ BIS „Regulacja szlaku przekazu sygnału SLPI-IL-17 podczas infekcji dróg oddechowych i po szczepieniu”. Środki zostaną przeznaczone na analizę transkryptomiczną oraz proteomiczną wybranych komórek oraz płynów ustrojowych myszy po podaniu donosowych szczepionek w celu dogłębnego scharakteryzowania zmian w górnych drogach oddechowych. Szczepionki podawane drogą donosową stanowią atrakcyjną alternatywę dla tradycyjnych, podawanych domięśniowo. Badania pozwolą na lepsze zrozumienie mechanizmów powstawania pamięci immunologicznej i w przyszłości mogą wpłynąć na projektowanie szczepionek nowej generacji.

Dr inż. Mieszko Wilk zdobył stopień doktora z zakresu nauk biomedycznych w 2013 roku, prowadząc badania w Instytucie Medycyny Regeneracyjnej REMEDI w Galway (Irlandia). Badania dotyczyły rozwoju nowych metod zahamowania odrzutu rogówki oka po transplantacji wykorzystując wektory lentiwirusowe w celu dostarczenia genów kodujących czynniki immunosupresyjne. Następnie podjął pracę w Trinity Biomedical Sciences Institute (TBSI) w Trinity College Dublin (Irlandia).

Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na regulacji oraz modulowaniu odpowiedzi immunologicznej indukowanej podczas infekcji, szczepień i poprzez procesy nowotworzenia w celu rozwijania nowych immunoterapeutyków. W 2019 r. dr Wilk odbył staż jako główny wykonawca w firmie Avectas Ltd. (Irlandia) działającej w obszarze immunoonkologii, testując różne metody tworzenia i modyfikowania limfocytów CAR-T. Pracował również w firmie Molecure w Warszawie jako lider grupy badawczej i kierownik projektu dotyczącego zastosowania nowego małocząsteczkowego inhibitora USP7 w leczeniu nowotworów.

Opublikował wiele artykułów w wiodących czasopismach międzynarodowych z dziedziny immunologii, immunoonkologii oraz chorób zakaźnych (Journal of Experimental Medicine, Nature Communications, Trends in Microbiology, Mucosal Immunology). Jest również współautorem rozdziału w książce pod tytułem „Krztusiec: Epidemiologia, Immunologia i Ewolucja” opublikowanego przez Oxford University Press.

W ubiegłym roku dr Wilk znalazł się w gronie beneficjentów konkursu POLONEZ BIS współfinansowanego przez Komisję Europejską i Narodowe Centrum Nauki z grantu Marie Skłodowska-Curie COFUND. W pierwszej odsłonie wyłoniono w sumie 10 badaczy, którzy na miejsce swoich badań wybrali najstarszą polską uczelnię. Łącznie w trzech konkursach wyłoniono 149 naukowców reprezentujących kraje położone na wszystkich kontynentach, m.in. Niemcy, Francję, Chiny, Australię, USA, Argentynę czy Egipt.

Konkurs był skierowany do osób, które mają stopień naukowy doktora lub co najmniej cztery lata doświadczenia badawczego w pełnym wymiarze czasu pracy i w okresie trzech lat poprzedzających datę otwarcia naboru nie przebywały, nie były zatrudnione ani nie studiowały w Polsce dłużej niż 12 miesięcy (łącznie). Laureaci otrzymali środki na realizację 24-miesięcznych projektów badawczych, obejmujące m.in. wynagrodzenie dla kierownika projektu (4465 euro) oraz członków zespołu badawczego, w tym stypendia dla studentów lub doktorantów, a także wydatki niezbędne do realizacji projektu (do 100 tys. euro).

MK

Dyskusja (0 komentarzy)